Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 23.1% 32
duaxe Đua xe ICPC Style 1.43 0.0% 0
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 0.0% 0
earthqk Earthquakes ICPC Style 0.95 0.0% 0
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC Style 0.28 21.2% 5
egg2 Thả trứng 2 ICPC Style 1.82 100.0% 1
elect Thống nhất đất nước ICPC Style 0.93 100.0% 2
elevator Thang máy vũ trụ ICPC Style 0.16 32.6% 53
enet Mạng điện ICPC Style 0.41 0.0% 0
eqstr Biến đổi chuỗi ICPC Style 0.24 64.0% 15
etf Phi hàm Euler ICPC Style 0.15 61.5% 52
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 100.0% 1
expar EXPAR ICPC Style 0.73 50.0% 8
f1 Đua xe công thức 1 ICPC Style 0.87 0.0% 0
f2 Đua xe công thức 2 ICPC Style 1.78 0.0% 0
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 0.0% 0
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC Style 1.82 0.0% 0
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 62.5% 5
fc_ioipc2021_drill Free Contest IOI Practice Contest 2021 - DRILL Free Contest 0.04 38.2% 23
fc_ioipc2021_felltrees Free Contest IOI Practice Contest 2021 - FELLTREES Free Contest 1.50 37.8% 7
fc_ioipc2021_permeow2 Free Contest IOI Practice Contest 2021 - PERMEOW2 Free Contest 1.00 47.9% 13
fc_ioipc2021_roadserv Free Contest IOI Practice Contest 2021 - ROADSERV Free Contest 1.50 25.0% 1
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 0.0% 0
ferries Đi phà OI Style 1.60 0.0% 0
fflow Fast Maximum Flow ICPC Style 1.67 13.4% 13
fibval VOI 12 Bài 4 - Bản vanxơ Fibonacci HSG Quốc gia 0.21 25.7% 16
findnum Tìm số OI Style 0.22 36.1% 29
finfrac Finding Fractions ICPC Style 0.90 0.0% 0
fire Phòng cháy ICPC Style 1.45 0.0% 0
firs Hàng cây OI Style 0.13 60.5% 39
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 100.0% 1
flow1 Giao lưu ICPC Style 0.39 33.3% 3
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 33.3% 1
floyd Floyd hoặc Dijkstra (Cơ bản) ICPC Style 0.06 28.1% 100
fmatch Fast Maximum Matching ICPC Style 0.40 38.8% 17
focus Chuyên gia ruồi OI Style 0.41 31.3% 17
fp Finding password ICPC Style 0.62 4.7% 1
freenumbers Số tự do TST Training 1.00 50.0% 3
fselect Làm quen bạn mới OI Style 0.38 46.2% 24
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC Style 1.82 0.0% 0
fuku11j Round Trip ICPC Style 1.86 0.0% 0
fwater Tưới nước đồng cỏ OI Style 0.11 44.3% 106
fwfunc Fight with functions ICPC Style 1.95 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC Style 1.86 0.0% 0
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 50.0% 1
gcdsum Tổng các ước chung lớn nhất OI Style 0.56 34.0% 15
glove Choosing Gloves ICPC Style 1.29 66.7% 2
gohome Xách valy về nước OI Style 1.31 0.0% 0