Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
degree Số lượng bậc ICPC Style 0.34 47.8% 8
demso Đếm số OI Style 0.36 45.9% 17
dgold Chia vàng OI Style 0.54 28.1% 14
dhbb2020_bonus Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 3 - Phần thưởng Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 23.1% 3
dhbb2020_covid19 Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 2 - Covid 19 Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 6.9% 4
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 48.3% 12
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 28.0% 40
dhbb2020_password Duyên Hải 2020 - Lớp 11 - Bài 1 - Mật khẩu Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 23.2% 12
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 26.1% 15
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 26.0% 27
dhcat Đồng hồ cát ICPC Style 1.08 6.4% 6
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 100.0% 1
dhexp Biểu thức OI Style 0.29 54.1% 30
dhfrbus Vé xe miễn phí OI Style 0.58 34.3% 25
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 22.0% 9
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 8.8% 1
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 75.0% 3
dhlock Khóa số OI Style 0.62 80.0% 4
dhloco Trò chơi lò cò OI Style 0.40 48.0% 32
dhrect Trò chơi xếp hình chữ nhật OI Style 0.62 56.5% 11
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 26.0% 15
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 0.0% 0
dhtable2 Bảng thông tin điện tử OI Style 0.67 50.0% 3
dhtri Tam giác OI Style 1.82 31.0% 6
dhtrimi Trimino OI Style 1.90 0.0% 0
diamond Quân Joker Rô OI Style 0.67 0.0% 0
diffstr Substrings OI Style 1.36 0.0% 0
digit K-DIGITS OI Style 0.61 50.0% 2
digit0 VM 08 Bài 12 - Số 0 tận cùng VNOI Marathon 0.14 31.0% 17
digits88 DIGITS OI Style 0.84 0.0% 0
disney1 Công viên Disneyland (version 1) ICPC Style 0.30 45.2% 16
disney2 Công viên Disneyland (version 2) ICPC Style 0.34 48.3% 12
divrel Divisibility Relation ICPC Style 0.76 16.7% 4
divseqq Chia đoạn OI Style 0.66 100.0% 6
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC Style 1.05 100.0% 2
dorucak DORUCAK ICPC Style 1.67 0.0% 0
dp Deliver pizza ICPC Style 1.33 0.0% 0
dpeqn Congruence Equation ICPC Style 1.40 75.0% 2
dper Permutation counting ICPC Style 0.98 100.0% 4
dquery D-query ICPC Style 0.33 40.4% 37
drashoot Dragon Shooting OI Style 0.55 27.7% 11
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC Style 1.29 0.0% 0
dsummits Công việc của Nguyên OI Style 0.78 80.0% 4
dtcstr Chuỗi mắc xích OI Style 1.03 14.8% 8
dtdoi Đổi tiền ICPC Style 0.16 28.1% 66
dtgame Tiền bạc luôn là thứ quý giá ICPC Style 0.39 34.5% 15
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần OI Style 0.47 30.7% 49
dtograda Sơn tường OI Style 0.33 40.0% 1
dtpyra Build the Pyramid OI Style 1.00 35.3% 3
dttui1 Cái túi 1 OI Style 0.42 12.5% 37