Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
cnmarble Trò chơi với những viên bi OI Style 0.21 100.0% 3
coin34 34 đồng xu ICPC Style 0.18 64.3% 34
coinset Set of coin ICPC Style 1.36 20.0% 1
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 50.0% 11
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 50.0% 45
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC Style 1.86 12.5% 2
colorook Những quân xe đủ màu ICPC Style 1.74 0.0% 0
command Dãy lệnh điều khiển ICPC Style 0.38 100.0% 1
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 33.0% 20
company3 Công ty ICPC Style 0.63 28.6% 6
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 43.2% 11
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 0.0% 0
cond Quan hệ OI Style 0.16 37.8% 26
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC Style 0.94 25.0% 1
copydna Copying DNA ICPC Style 1.70 0.0% 0
corral Covering the Corral ICPC Style 1.01 0.0% 0
cost Lại 1 bài phân việc ICPC Style 0.95 0.0% 0
countpl Đếm số Palindrome ICPC Style 0.15 61.9% 35
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC Style 0.15 29.1% 71
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 32.6% 11
cp Số chính phương OI Style 0.78 23.7% 5
cppset Tập hợp động OI Style 0.42 40.0% 19
cprime Prime Number Theorem ICPC Style 0.51 75.0% 3
crate Coder Rating ICPC Style 0.22 31.6% 28
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 OI Style 0.21 49.1% 24
crect Đếm các hình chữ nhật OI Style 0.38 34.4% 19
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 27.0% 22
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 46.4% 13
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 52.6% 9
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 27.3% 8
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 45.2% 11
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 50.0% 1
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 50.0% 79
ctncln Chia nhóm ICPC Style 0.65 0.0% 0
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 75.0% 6
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC Style 0.34 23.7% 18
ctree Tô màu nhỏ nhất OI Style 0.20 22.5% 26
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 100.0% 1
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 100.0% 1
cutseg Rút gọn đoạn ICPC Style 0.62 100.0% 3
cutseqs Cắt dãy ICPC Style 0.79 56.7% 12
cvjetici Cvjetici ICPC Style 0.43 0.0% 0
cvxpoly Convex Polygons ICPC Style 1.51 0.0% 0
cway VM 08 Bài 03 - Đếm đường đi trên đồ thị đầy đủ VNOI Marathon 0.17 73.3% 11
damage Động đất OI Style 0.32 39.6% 15
dancing VM 08 Bài 09 - Những hình nhân nhảy múa VNOI Marathon 0.25 24.2% 14
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC Style 1.86 0.0% 0
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt OI Style 1.29 18.2% 2