Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 66.7% 4
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 42.9% 393
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 33.3% 191
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
substr Xâu con ICPC 0.09 36.5% 2554
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.4% 1920
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 15
sqrt2_i Xâu Tuyệt Vời Educational 1.50 7.8% 14
kmp_pscnt Xâu đầu cuối Educational 0.01 19.8% 40
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 19.9% 176
castle Xây dựng lâu đài ICPC 0.59 28.9% 32
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.3% 1673
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 32.3% 431
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 46.9% 95
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 14.8% 30
house Xây nhà ICPC 0.82 38.1% 7
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 26.0% 109
build28 Xây đường ICPC 1.67 60.0% 3
mbus Xe buýt OI Style 0.41 40.2% 99
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 39.3% 10
vpc23_a Xếp chỗ ngồi Viettel Programming Challenge 0.01 60.5% 337
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.6% 1659
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 54.5% 3032
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 39.0% 142
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 40.7% 46
nrs Xếp toa OI Style 1.86 60.0% 3
lott Xổ số ICPC 0.32 59.7% 30
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 18.7% 20
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 66.7% 2
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 27.7% 81
trie_xor_mst XOR MST Educational 0.01 10.7% 61
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 35.6% 1025
vnoicup23_final_a xuanquang1999 and the Problem Selection Process VNOI Cup 0.20 43.4% 245
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.7% 133
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.6% 2076
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 46.6% 179
zabava ZABAVA OI Style 0.74 36.8% 240
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 38.9% 106
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 816
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 41.3% 40
tbike Đạp xe OI Style 0.94 21.5% 43
sqrt2_g Đất nước màu mè Educational 1.20 46.0% 46
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 10.7% 3
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 47.1% 7
vnempire Đế chế OI Style 0.29 44.6% 422
hspc14k Đếm ICPC 1.23 52.1% 124
voscal Đếm bi OI Style 1.01 2.0% 1
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 42.5% 120
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 32.8% 683