Xe ô tô của bò

View as PDF

Submit solution


Points: 0.45 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
USACO US-Open 2008 - Bảng Bạc
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

~N~ ~(1 \le N \le 50~, ~000)~ con bò đánh số từ ~1~ ...~N~ đang lái trên các chiếc xe khác nhau dọc theo đường cao tốc ở Xứ Bò. Bò ~i~ có thể lái ở bất kỳ làn đường nào trong số ~M~ ~(1 \le M \le N)~ làn đường cao tốc và có thể lái xe ở tốc độ tối đa là ~S_i~ ~(1 \le S_i \le 1~, ~000~, ~000)~ km/giờ.

Từ kinh nghiệm đụng xe khá nhiều, các con bò rất ghét đụng nhau và tiến hành các đo đạc để tránh đụng nhau. Trên đường cao tốc này, bò ~i~ sẽ giảm tốc độ của mình đi ~D~ ~(0 \le D \le 5~, ~000)~ km/giờ nếu có một con bò đang đi trước nó (tất nhiên là không bao giờ tốc độ của bò ~i~ nhỏ hơn ~0~ km/giờ cả). Như vậy, nếu có ~K~ con bò đi trước bò ~i~ thì bò ~i~ sẽ đi với tốc độ tối đa là ~max\{S_i - D \times K , 0\}~.

Nếu một con bò đi nhanh hơn con bò ở ngay phía trước nó thì đảm bảo rằng các con bò cách nhau đủ xa để tai nạn không xảy ra khi các con bò giảm tốc độ (nhưng nếu sau khi giảm tốc độ mà bò đi sau vẫn phóng nhanh hơn bò đi trước thì sẽ xảy ra tai nạn).

Xứ bò cũng có một điều luật về giao thông đó là tốc độ của bò đi trên đường cao tốc tối thiểu phải là ~L~ ~(1 \le L \le 1\,000\,000)~ km/giờ, bởi vậy mà đôi khi vài con bò sẽ không thể tham gia giao thông vì phải tuân thủ luật giao thông. Bạn hãy viết chương trình tính xem tối đa có bao nhiêu con bò có thể đi trên đường cao tốc mà vẫn tuân thủ luật giao thông.

Input

  • Dòng ~1~: ~4~ số nguyên cách nhau bởi dấu cách: ~N~, ~M~, ~D~, và ~L~
  • Dòng ~2~ ...~N~ + ~1~: Dòng ~i~ + ~1~ mô tả tốc độ ban đầu của bò ~i~ là ~1~ số nguyên: ~S_i~

Output

  • Dòng ~1~: Một số nguyên cho biết số lượng bò nhiều nhất có thể tham gia giao thông.

Sample Input

3 1 1 5
5
7
5

Sample Output

2

Note

Có ~3~ con bò và chỉ có một làn đường để đi, độ giảm tốc độ là ~1~ km/giờ và tốc độ tối thiểu phải đạt là ~5~ km/giờ.

Tối đa ~2~ con bò là tham gia giao thông được, cách chọn là chọn ~2~ bò đầu tiên.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.