Đấu trí với thần đèn

View as PDF

Submit solution

Points: 1.19 (partial)
Time limit: 0.75s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VOS 2014 R31 - winterwolf94
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Mệt mỏi sau ~7~ ngày ~7~ đêm liên tục ôn thi ACM, vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời Aladdin rủ thần đèn chơi một trò chơi đối kháng. Luật chơi như sau:

  • Có ~N~ băng giấy, mỗi băng giấy gồm các ô vuông liên tiếp nhau. Băng giấy thứ ~i~ có kích thước ~A_{i}~ (có thể xem như một bảng với kích thước ~1 \times A_{i}~.
  • Đến lượt của mình, người chơi sẽ chọn một băng giấy và đánh dấu vào một ô còn trống. Aladdin đánh 'X' còn thần đền đánh 'O'. Một nước đi là hợp lệ nếu không có ~2~ ô liên tiếp được đánh dấu cùng kí hiệu.
  • Người chơi nào đến lượt của mình mà không tìm được nước đi sẽ thua.

Nhờ thắng lúc oẳn tù xì nên Aladdin đã giành quyền đi trước. Tuy nhiên lúc này Aladdin mới nhận ra là trò chơi mình đề xuất là một "impartial game" và có thể sử dụng kiến thức về lý thuyết trò chơi trong tin học để chỉ ra ngay người chiến thắng từ trạng thái của trò chơi ban đầu.

Yêu cầu:

Cho biêt ~N~ và dãy ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~ thể hiện kích thước mỗi băng giấy. Hãy cho biết người thắng, biết cả hai đều chơi tối ưu và Aladdin thực hiện nước đi đầu tiên.

Input

Dòng đầu tiên ~T~ -- số testcase.

Trong ~T~ nhóm dòng sau:

  • Dòng đầu số nguyên dương ~N~.
  • Dòng thứ ~2~ ~N~ số nguyên dương ~A_{1}~, ~A_{2}~, ..., ~A_{n}~

Output

Với mỗi testcase xuất ra "Aladdin" nếu Aladdin thắng hoặc "Genie" nếu thần đèn thắng.

Giới hạn

  • ~T \le 10~
  • ~N \le 1000~
  • ~A_i \le 10^{6}~

Sample Input

2
1
1
2
3 5

Sample Output

Aladdin
Genie

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.