Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fire Phòng cháy ICPC 1.45 50.0% 2
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 50.0% 2
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 36.4% 5
fp Finding password ICPC 0.62 13.5% 9
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 0.0% 0
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 62.5% 3
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 0.0% 0
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 40.0% 3
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 66.7% 2
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
grape Trồng nho OI Style 0.92 14.8% 10
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 3.9% 22
graycode Gray Code OI Style 1.38 100.0% 1
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
gs Going to school ICPC 1.43 37.0% 12
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 26.2% 6
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 50.0% 2
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.5% 16
hbtlast HBTLAST OI Style 1.19 40.9% 9
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 26.7% 4
headqrt Farthest Headquarters ICPC 0.75 28.4% 32
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 0.0% 0
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 27.9% 15
hiway2 Hai đường đi (version 2) OI Style 0.60 30.4% 17
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 0.0% 0
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 0.0% 0
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 60.0% 9
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 100.0% 3
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 20.0% 2
hspc14f Giải thưởng ICPC 1.10 45.5% 5
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
hspc14h Táo chuối ICPC 0.66 52.6% 18
hspc14k Đếm ICPC 1.23 61.1% 57
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 13
ilsbin ILSBIN OI Style 0.93 44.0% 44
informac INFORMACIJE OI Style 1.00 45.5% 5
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 16.5% 28
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 0.0% 0
izbori IZBORI ICPC 1.63 66.7% 1
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 18.6% 9
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 43.2% 33
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 56.8% 128
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 0.0% 0
kamion KAMION OI Style 1.67 33.3% 1
kamp KAMP OI Style 1.21 45.9% 45