Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
fire Phòng cháy ICPC 1.45 16.3% 4
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 54.5% 5
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 35.8% 14
fp Finding password ICPC 0.62 11.9% 9
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 100.0% 1
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 35.3% 4
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 20.0% 1
garden25 Trồng cây OI Style 0.69 41.7% 4
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 40.0% 2
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
grape Trồng nho OI Style 0.92 15.0% 20
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 4.6% 33
graycode Gray Code OI Style 1.38 14.3% 1
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
gs Going to school ICPC 1.43 40.0% 13
gsp1 Thứ tự từ điển ICPC 1.54 16.5% 9
gwcoins Trò chơi với những đồng xu ICPC 1.36 33.3% 2
hbt1d HBT1D OI Style 0.88 2.7% 20
hbtlast HBTLAST OI Style 1.19 28.4% 21
hcn Chia hình chữ nhật ICPC 1.70 50.0% 1
hcn2 Khu vui chơi ICPC 1.51 17.6% 6
headqrt Farthest Headquarters ICPC 0.75 31.3% 51
headtail Tung đồng xu OI Style 1.11 0.0% 0
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 20.1% 25
hiway2 Hai đường đi (version 2) OI Style 0.60 13.0% 28
hnsubway Hanoi Subway System Construction ICPC 1.29 0.0% 0
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
houses2 Houses ICPC 1.74 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 6.1% 2
hspc14c Uốn vuông ICPC 1.10 69.2% 8
hspc14d Đội mũ ICPC 0.88 66.7% 4
hspc14e Siêu mũ ICPC 1.45 17.4% 4
hspc14f Giải thưởng ICPC 1.10 50.0% 7
hspc14g Đường rồng ICPC 1.78 0.0% 0
hspc14h Táo chuối ICPC 0.66 40.6% 38
hspc14k Đếm ICPC 1.23 53.4% 95
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.8% 17
ilsbin ILSBIN OI Style 0.93 39.7% 62
informac INFORMACIJE OI Style 1.00 45.5% 5
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 16.2% 48
ioi2008 IOI2008 ICPC 1.95 100.0% 1
iq Trò chơi trí tuệ ICPC 1.05 0.0% 0
izbori IZBORI ICPC 1.63 50.0% 1
jacobi Số học 1 ICPC 0.77 14.4% 11
jewelnb Jewelry OI Style 1.43 43.2% 46
jobset VOI 14 Bài 6 - Chọn Công Việc HSG Quốc gia 1.45 53.1% 195
jupi Thám hiểm sao Mộc OI Style 1.11 0.0% 0
kamion KAMION OI Style 1.67 26.9% 4
kamp KAMP OI Style 1.21 40.2% 65