Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 31.6% 14
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 22.2% 34
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 52.4% 535
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 52.6% 1727
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 39.2% 29
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 25.0% 3
vukvn ICEFROG ICPC 0.24 28.4% 151
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 68.6% 30
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 21.4% 8
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC 0.67 0.0% 0
wave Phủ sóng OI Style 1.00 39.4% 10
wcalc Tính sai OI Style 0.21 53.1% 118
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.2% 597
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
well2 Cái giếng (bản khó) ICPC 1.95 66.7% 2
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 23.6% 15
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 42.9% 3
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 1.9% 3
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 50.0% 2
word01 Từ ICPC 1.29 12.5% 3
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 33.1% 166
ws Tách từ ICPC 0.68 15.6% 19
xoinc A Coin Game ICPC 0.57 55.7% 48
xor Phép Xor ICPC 1.05 42.9% 3
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 28.1% 114
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 37.5% 15
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 45.6% 155
zabava ZABAVA OI Style 0.74 36.3% 176
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.1% 843
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.2% 204
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.3% 99
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.5% 1172
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.3% 164
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 193
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 147
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 27.5% 87
dhbb2020_led Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 1 - LED Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 21.5% 240
dhbb2020_square Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 2 - Số chính phương Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 29.0% 242
dhbb2020_serv Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 3 - Phục vụ Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 31.6% 133
dhbb2020_landing Duyên Hải 2020 - Lớp 10 - Bài 4 - Hạ cánh Duyên Hải Bắc Bộ 0.80 23.7% 62
thbac Bacteria OI Style 1.90 18.1% 28
group Phân nhóm VNOI Marathon 0.78 30.8% 120
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.5% 479
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 229
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.7% 182
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.9% 171
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 7.1% 92
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7