Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 7.8% 10
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 30.8% 4
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 5.4% 2
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 29.5% 138
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 65.2% 14
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 13.9% 16
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 39.9% 584
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 12.9% 13
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 16.3% 24
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 22
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 10.7% 40
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 33.6% 41
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 50.5% 241
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 36.6% 32
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 46.3% 29
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 10.8% 6
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.4% 42
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 28.6% 44
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 23.1% 40
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 52.7% 72
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.0% 46
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 19.9% 19
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 32.3% 73
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.8% 32
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 22.8% 31
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.3% 31
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 66.7% 2
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - Nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 22.1% 38
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 29.8% 54
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 19.5% 75
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 16.5% 10
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 43.9% 46
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 12.7% 23
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 20.1% 55
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 15.6% 12
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 28.6% 6
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 6.8% 12
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 14.9% 5
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 23.0% 80
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.1% 36
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 19.8% 12
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 34.7% 103
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.0% 64
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.5% 31