Tung đồng xu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.36 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
IOICamp Marathon 2005-2006
Problem types
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Ngày xưa, cách đây đã lâu lắm rồi, ở vương quốc Byteland tươi đẹp có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Thật không may, chính vì sự xinh đẹp đó đã làm phù thủy Astral đã bắt làm về làm người hầu cho ông ta. Đức Vua vô cùng hoang mang khi chuyện này xảy ra, ông không biết phải làm cách nào để giải cứu con mình (ông không thể mang quân đến đánh vì điều đó là vô nghĩa). Tuy nhiên, tên phù thủy này lại rất sợ một câu thần chú được suy ra từ việc giải một bài toán cổ của Thần Sphinx. Bài toán đó có thể được mô tả một cách đơn giản như sau: "Khi ta tung một đồng xu, ta sẽ nhận được mặt sấp hoặc ngửa. Nếu ta tung lần lượt ~N~ đồng xu thì có bao nhiêu trường hợp mà có ít nhất ~K~ đồng xu liên tiếp cùng là ngửa?". Đức vua hứa sẽ thưởng rất hậu hĩnh và gả công chúa cho ai giải được bài toán này. Thực ra công chúa và anh chàng làm vườn trong hoàng cung đã yêu thương nhau từ lâu. Anh chàng giờ đây đang rất bối rối và cần sự giúp đỡ của bạn.

Input

Một dòng duy nhất ghi hai số ~N~ và ~K~.

  • ~1 \leq K \leq N \leq 10000~

Output

Một dòng duy nhất ghi số trường hợp đếm được.

Sample Input

4 2

Sample Output

8

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.