Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
qbtrans Vận chuyển hàng ICPC 0.37 15.8% 65
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 16.3% 7
qhroad Phá đường OI Style 0.32 44.4% 746
qmax Giá trị lớn nhất ICPC 0.08 35.4% 1544
qmax2 Giá trị lớn nhất ver2 ICPC 0.10 34.4% 1870
qmax3vn Giá trị lớn nhất 3 ICPC 0.41 41.2% 39
qtancol Bậc thầy pha chế rượu ICPC 0.94 42.9% 9
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 38.9% 468
qtseq Dãy số QT OI Style 0.45 17.7% 120
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 46.6% 97
queennb Queens OI Style 0.57 72.9% 61
rabgame Trò chơi thỏ OI Style 0.66 47.1% 73
rec04 Hình chữ nhật ICPC 0.60 10.3% 12
rect1 Các hình chữ nhật ICPC 0.65 43.2% 9
rectp Chu vi các hình chữ nhật ICPC 0.89 29.0% 89
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 24.7% 602
revamp Revamping Trails OI Style 0.25 40.6% 240
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 40.5% 101
riderhp Đường phố mùa lễ hội OI Style 0.76 15.2% 52
roads Roads ICPC 0.17 25.5% 567
robocon VOI 12 Bài 5 - Robocon HSG Quốc gia 0.31 17.8% 270
rocks Rocks Game OI Style 0.28 69.2% 16
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 50.0% 20
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 64.3% 295
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 22.2% 4
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 30.9% 593
sboost Need For Speed OI Style 0.23 46.2% 18
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 18.3% 51
sdrive Lái xe OI Style 0.58 75.0% 2
search Dãy số OI Style 0.21 37.5% 148
search1 Other search problem OI Style 0.44 60.8% 28
sec Tin mật OI Style 0.33 46.3% 481
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 27.2% 430
setnja Setnja ICPC 0.41 25.7% 55
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 39.3% 509
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 28.9% 149
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 18.0% 113
slikar Slikar ICPC 0.58 37.5% 10
snad Số lượng số ICPC 0.95 31.3% 165
snseq Dãy số ICPC 0.35 55.9% 15
sopenp Khai bút đầu xuân ICPC 0.37 25.7% 527
spaceset Space settlement ICPC 0.74 10.5% 4
spfibo Fibonacci Sequence ICPC 0.76 11.1% 9
spqueue Queue ICPC 0.94 30.0% 9
spseq Sequences ICPC 0.18 33.1% 862
spsum Sum ICPC 0.42 15.4% 64
squares Hình vuông ICPC 0.51 44.3% 30
stable VOI 10 Bài 2 - Ổn định HSG Quốc gia 0.15 33.3% 417
steel VOI 05 Bài 4 - Khuôn thép HSG Quốc gia 0.73 32.9% 20
stmerge VOI 13 Bài 4 - Trộn xâu HSG Quốc gia 0.27 51.4% 349