Problem list

ID Problem Category Points % AC ▾ # AC
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 10.4% 73
fcb039_build Beginner Free Contest 39 - BUILD Free Contest 0.20 10.4% 22
bird Bird or not bird ICPC 0.90 10.3% 2
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
fc101_fcgift Free Contest 101 - FCGIFT Free Contest 1.50 10.3% 15
kmp_friendly kmpfriendly Educational 0.01 10.3% 12
dhbb21_bitstr Duyên Hải 2021 - Khối 11 - Bài 3 - Xâu nhị phân Duyên Hải Bắc Bộ 1.40 10.3% 61
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 10.3% 3
bedao_g12_median Bedao Grand Contest 12 - MEDIAN Bedao Contest 0.70 10.3% 11
vpc23_j Robot thông minh Viettel Programming Challenge 0.50 10.3% 2
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 22
fcb041_base Beginner Free Contest 41 - BASE Free Contest 0.20 10.2% 30
bedao_m19_nprime Bedao Mini Contest 19 - NPRIME Bedao Contest 0.20 10.2% 272
bedao_r13_gcd Bedao Regular Contest 13 - GCD Bedao Contest 0.30 10.2% 223
thseq Dãy số OI Style 0.10 10.2% 112
message1 VOI 13 Bài 2 - Trao đổi thông tin HSG Quốc gia 1.74 10.1% 73
bedao_m13_apple Bedao Mini Contest 13 - APPLE Bedao Contest 0.35 10.1% 78
bedao_r10_dogs Bedao Regular Contest 10 - DOGS Bedao Contest 0.60 10.0% 38
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 10.0% 2
f1 Đua xe công thức 1 ICPC 0.87 10.0% 2
mvector Sum of Vectors ICPC 0.90 10.0% 3
nkbusd Điều độ xe buýt OI Style 1.21 10.0% 2
qbwire Chip & Dale ICPC 0.89 10.0% 4
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vningame Trò chơi OI Style 1.18 10.0% 3
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 10.0% 1
fc119_swap Free Contest 119 - SWAP Free Contest 0.50 10.0% 5
mofkcup_r2_b Mofk Cup Round 2 - ROCK-PAPER-SCISSOR Bedao Contest 0.40 10.0% 38
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 10.0% 347
vnoicup23_r2_e Bishop VNOI Cup 1.00 10.0% 44
c11star Counting Star OI Style 1.40 9.9% 38
icpc22_mn_c ICPC 2022 miền Nam - C: Migration ICPC 1.30 9.8% 31
fc046_ksmallestsums Free Contest 46 - KSMALLESTSUMS Free Contest 0.75 9.8% 4
coci1920_r5_matching COCI 2019/2020 - Contest 5 - Matching COCI 1.00 9.7% 10
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 9.7% 16
bedao_m17_divisors Bedao Mini Contest 17 - DIVISORS Bedao Contest 0.50 9.7% 66
pk11e Queen Game ICPC 1.67 9.7% 3
mofkcup_r1_f Mofk Cup Round 1 - TREASURE Bedao Contest 1.20 9.6% 17
fc138_fraction Free Contest 138 - FRACTION Free Contest 0.70 9.6% 24
bedao_m06_internet Bedao Mini Contest 06 - INTERNET Bedao Contest 0.30 9.5% 146
olp304_16_chutieu Olympic 30/4 2016 - Khối 10 - Bài 3 - CHÚ TIỂU CHÙA HƯƠNG Olympic 30/4 0.70 9.5% 49
coci1617_r2_burza COCI 2016/2017 - Contest 2 - Burza COCI 1.50 9.5% 26
vnoicup22_r1_e Dumbbell VNOI Cup 1.20 9.4% 35
vnoicup22_r3_c Apple harvesting VNOI Cup 0.60 9.4% 91
olp_ct21_accum Olympic Sinh Viên 2021 - Chuyên tin - SẠC ẮC QUY Olympic Sinh Viên 1.00 9.4% 30
icpc21_beta_b ICPC Practice Contest 2021 - Best Substring ICPC 1.00 9.4% 34
mofkcup_r1_e Mofk Cup Round 1 - XORSHIFT Bedao Contest 1.00 9.4% 18
olp_kc20_trees Olympic Sinh Viên 2020 - Không chuyên - Cây xanh Olympic Sinh Viên 0.40 9.3% 28
arrays Arrays Chưa phân loại 1.50 9.3% 26
fc002_apple Free Contest 2 - APPLE Free Contest 0.50 9.2% 12