Educational Backtracking: Số ước số

View as PDF

Submit solution


Points: 0.60 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Siêu trộm marvinthang đang lên kế hoạch ăn trộm chiếc két sắt chứa chiếc cúp ~UEFA~ ~Champions~ ~League~ của ~PSG~ .

Khi đột nhập vào nơi chủ tịch ~Nasser~ ~Al~-~Khelaifi~ đang ở, marvinthang tìm thấy một tờ giấy ghi số ~n~ và dòng chữ ~numdiv~, nhờ trí thông minh của mình, cậu liền nhận ra mật khẩu két sắt là số lượng ước nguyên dương lớn nhất của một số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng ~n~.

Vì không còn quá nhiều thời gian, mà số ~n~ lại quá lớn khiến marvinthang không thể tính toán đủ nhanh nên cậu quyết định đăng câu đố hóc búa này lên trên ~VNOJ~ để nhờ các thần đồng tin học giúp đỡ.

Các bạn hãy giúp marvinthang tìm đáp án nhé!!!

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~t~ (~1 \leq t \leq 100~) - số lượng testcase.

~t~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một số nguyên dương ~n~ (~1 \leq n \leq 10^{18}~).

Output

Với mỗi testcase, in ra số lượng ước nguyên dương lớn nhất của một số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng ~n~ trên một dòng.

Scoring

  • Subtask ~1~ (~40\%~ số test): ~n \leq 10^7~.

  • Subtask ~2~ (~60\%~ số test): không có ràng buộc gì thêm.

Sample Input 1

1
20

Sample Output 1

6

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.