Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 16.7% 2
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 75.0% 6
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 14.3% 42
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 4.4% 8
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 7.7% 3
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 10
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 18.2% 2
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 33.3% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 38.5% 7
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 23.9% 4
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 33.3% 2
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 12.0% 16
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 50.0% 2
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 66.7% 2
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 100.0% 1
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 40.7% 29
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 100.0% 1
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 100.0% 1
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 15.4% 6
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 9.4% 8
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 69.3% 447
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 66.7% 2
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 50.9% 26
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 28.6% 20
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 13.1% 12
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 25.0% 1
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.2% 108
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.9% 7
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 35.6% 40
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 2
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 33.3% 106
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 9.8% 6
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 40.0% 4
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 57.1% 13
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 5
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 38.5% 3
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 11.1% 2
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 94.7% 17
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2