VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận!


Submit solution

Points: 1.11 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M

Problem source:
VNOI Marathon 2011 - Tác giả: Ngô Minh Ðức
Problem type

Cho một bảng số ~5 \times 5~. Nhiệm vụ của bạn là sẽ phải điền vào ma trận sao cho tổng của các phần tử trên mỗi hàng và mỗi cột bằng một số nguyên cho trước. Mỗi phần tử trong bảng số từ ~1~ đến ~25~ và phân biệt.

Input

 • Dòng thứ nhất gồm ~5~ số là tổng của các số từ dòng thứ ~1~ đến dòng thứ ~5~ của bảng số.
 • Dòng thứ hai gồm ~5~ số là tổng của các số từ cột thứ ~1~ đến cột thứ ~5~ của bảng số.

Output

 • Gồm ~5~ dòng, mỗi dòng ~5~ số thể hiện bảng ~5 \times 5~ là kết quả của bạn. Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một đáp án bất kì. Dữ liệu đầu vào luôn luôn có kết quả.

Sample Input

60 86 59 38 82
61 59 57 89 59

Sample Output

16 7 10 21 6 
23 3 15 25 20 
8 14 2 18 17 
9 13 11 1 4 
5 22 19 24 12

Comments


 • 2
  leduykhongngu  commented on 20, Jul, 2021, 21:50

  Mình đã cập nhật lại đề bài. Yêu cầu các phần tử trong ma trận phải phân biệt.


 • 1
  ndpqx  commented on 20, Jul, 2021, 21:35

  Admin ơi bài này bộ test có vấn đề không ạ? Bài làm của em nộp bị WA test đầu nhưng submit trên spoj thì AC ạ.


  • 4
   leduykhongngu  commented on 20, Jul, 2021, 21:49

   Checker ở SPOJ cho phép các phần tử trùng nhau, checker ở VNOJ không cho phép các phần tử trùng nhau, đó là lý do submission của bạn không đúng nhé.


   • 1
    ndpqx  commented on 21, Jul, 2021, 14:10 edited

    Em cảm ơn admin nhiều ạ.