Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 13.1% 3
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 8.2% 4
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 67.5% 290
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 0.0% 0
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 63.2% 21
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 21.7% 3
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 6.8% 6
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 18.5% 71
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.4% 6
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 40.2% 31
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 1
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 31.5% 78
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 11.1% 2
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 0.0% 0
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 58.3% 11
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 2
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 10
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 54.5% 16
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 14.6% 12
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 42.2% 33
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 46.6% 24
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 23.1% 26
vmgcdsum VM 14 Bài 02 - Tổng ước chung lớn nhất 2 VNOI Marathon 1.18 36.4% 4
vmcandle VM 14 Bài 03 - Aladdin và cây đèn cầy VNOI Marathon 0.54 13.6% 77
vmhcn VM 14 Bài 04 - Đếm hình chữ nhật VNOI Marathon 1.23 12.5% 1
vmquabeo VM 14 Bài 05 - Quá béo VNOI Marathon 0.77 32.9% 110
vmcoffee VM 14 Bài 06 - Tom and Jerry VNOI Marathon 1.11 40.5% 29
vmspeed VM 14 Bài 07 - SPEED VNOI Marathon 1.29 22.2% 4
vmlseq VM 14 Bài 08 - Dãy số may mắn VNOI Marathon 1.78 45.0% 4
vmatrix VM 14 Bài 09 - Nhân ma trận VNOI Marathon 0.57 40.6% 63
vmprince VM 14 Bài 10 - Giải cứu công chúa VNOI Marathon 1.95 0.0% 0
vmrel6 VM 14 Bài 11 - Bảng quan hệ VNOI Marathon 1.25 35.3% 10
vmgold VM 14 Bài 12 - Mỏ vàng VNOI Marathon 0.70 40.5% 26
vmmarble VM 14 Bài 13 - Phân loại bi VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
vmwtree VM 14 Bài 14 - Lại là cây khung VNOI Marathon 1.78 47.1% 8
vmaze VM 14 Bài 15 - Mê cung VNOI Marathon 0.95 0.0% 0
vmphqua VM 14 Bài 16 - Phát Quà VNOI Marathon 2.00 0.0% 0