Piccôlô vs. Mabư Béo

View as PDF

Submit solution


Points: 1.00
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch
image - Sau 6 năm sống ẩn mình trong hang động, ta, Piccôlô, đứa con của Đại Ma Vương Piccôlô, đã trở lại. Sức mạnh đã là hơn ~9000~, và không một con quỷ nào có thể cản bước được ta trở thành nhân vật chủ đề của AlgoBattle năm nay nữa!

Piccôlô truy tìm Mabư Béo - kẻ thù truyền kiếp của hắn, và cũng là nhân vật chính trong Dytechlab AlgoBattle 2022 - để thách đấu và chọn ra kẻ mạnh nhất, để làm nhân vật chính cho cốt truyện năm nay.

Mabư Béo dự đoán trước được điều này. Hắn đã bỏ ra nhiều tháng trời để học hỏi, nghiên cứu về đứa con của Đại Ma Vương hùng mạnh đó. Hắn đã học hỏi từ những kẻ đã đánh bại Piccôlô - hạt giống số Một từ vùng đất của chính Đại Ma Vương - và thậm chí đã chiến thắng họ nhiều lần. Tuy nhiên, điều đó không thể đảm bảo chiến thắng cho Mabư Béo, đặc biệt là khi ở trận đấu này, Piccôlô được thi đấu trên sân nhà.

Trận đấu bắt đầu bằng một cuộc "tung đồng xu". Ai thắng sẽ có lợi thế chọn phần sân (xanh hoặc đỏ), và chọn đạo cụ chiến đấu. Lợi dụng khả năng thông thạo Tin học của mình sau một năm được làm ở Dytechlab, Mabư Béo đã hack vào hệ thống tung đồng xu, để thay đổi thuật toán sinh ngẫu nhiên của trò đó. Nói một cách vắn tắt, thuật toán sẽ sinh ngẫu nhiên một số nguyên ~N~, và sẽ chỉ hiện ra mặt mà có lợi cho Piccôlô khi mà ~N~ thỏa mãn:

 • Tồn tại ~p, q~ là những số nguyên, sao cho: ~q \ge 2~ và ~p ^ q = N~.

Tỷ lệ dành chiến thắng cho Piccôlô ở trò tung đồng xu này từ ~50\%~ đã giảm xuống chỉ còn dưới ~1\%~ sau khi Mabư Béo cài thành công thuật toán. Mặc dù vậy, đó là trò duy nhất mà Mabư Béo dành được chiến thắng. Hai đấu sĩ đã có một kèo đấu "chênh lệch", khi Piccôlô đã "out trình" toàn thắng cả ba hiệp đấu, trong khi Mabư Béo thể hiện một bộ mặt đầy e thẹnthiếu sáng.

Đối với bạn: bạn được cho số ~N~, hãy kiểm tra xem ai là người thắng cuộc tung đồng xu nhé!

Input

Dòng đầu tiên chứa ~T~ (~1 \le T \le 100~) - số test trong một tệp đầu vào. Mỗi test sẽ có định dạng như sau:

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên ~N~ (~|N| \le 10^{16}~) - chứa số nguyên cần được kiểm tra.

Output

Với mỗi bộ test, in ra trên một dòng: "Piccolo" nếu tìm được ~p, q~ tương ứng, hoặc "Majin Buu" nếu ngược lại.

Sample Input 1

10
2
4
8
-2
-4
-8
729
-729
1
-1

Sample Output 1

Majin Buu
Piccolo
Piccolo
Majin Buu
Majin Buu
Piccolo
Piccolo
Piccolo
Piccolo
Piccolo

Notes

Dưới đây là giải thích cho từng test:

 • ~2~ không thể phân tích được.

 • ~4 = 2^2~.

 • ~8 = 2^3~.

 • ~-2~ không thể phân tích được.

 • ~-4~ không thể phân tích được.

 • ~-8 = (-2)^3~.

 • ~729 = 3^6~.

 • ~-729 = (-9)^3~.

 • ~1 = 1 ^ {1000000000}~.

 • ~-1 = (-1) ^ {2122023}~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 8
  hmkhanh472010  commented on Dec. 3, 2023, 12:28 p.m.

  có mùi cktg lol 23 ở đây nhể