Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vostour VOSTOUR OI Style 0.90 100.0% 4
vostr VO 13 Bài 4 - Xử lý xâu VNOI Online 0.66 25.0% 27
vostravl Du lịch OI Style 0.82 66.7% 2
vostree2 VOSTREE2 OI Style 1.07 100.0% 1
vostribo Tribonacci OI Style 0.54 41.0% 20
vostrip VOSTRIP OI Style 1.78 0.0% 0
votelph VO 14 Bài 3 - Bà Nà VNOI Online 1.95 0.0% 0
votree VO 15 Bài 1 - Cây VNOI Online 0.57 35.8% 34
vovagame Trò chơi của VOVA OI Style 1.08 0.0% 0
voxor VO 16 Bài 2 - XOR dãy số VNOI Online 1.00 63.8% 27
vpartsum Tổng bộ phận OI Style 0.38 15.7% 8
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 0.0% 0
vpdomino VPDOMINO OI Style 0.58 100.0% 2
vphrank Tính hệ số OI Style 1.95 0.0% 0
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 100.0% 2
vratf Những con đường quanh nông trang OI Style 0.07 58.6% 62
vsteps VM 08 Bài 01 - Bậc thang VNOI Marathon 0.06 69.1% 185
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 60.0% 3
vtri2 Tam giác 2 OI Style 0.60 0.0% 0
vukvn ICEFROG OI Style 0.24 16.9% 8
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 100.0% 1
vwords Tương đương hóa hai từ OI Style 1.03 0.0% 0
walk Dạo chơi quanh nhà ICPC Style 0.67 0.0% 0
wave Phủ sóng OI Style 1.00 0.0% 0
wcalc Tính sai OI Style 0.21 70.0% 7
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 51.5% 43
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 0.0% 0
well2 Cái giếng (bản khó) OI Style 1.95 0.0% 0
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 100.0% 2
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 0.0% 0
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
winstrat Winning Strategy ICPC Style 1.78 0.0% 0
word01 Từ ICPC Style 1.29 0.0% 0
wordcnt Word Counting ICPC Style 0.10 34.2% 26
ws Tách từ OI Style 0.68 19.0% 4
xoinc A Coin Game ICPC Style 0.57 60.0% 3
xor Phép Xor OI Style 1.05 25.0% 1
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 45.8% 10
xyz Đồ chơi XYZ OI Style 0.86 75.0% 3
yugi Yugi-Oh OI Style 0.25 41.5% 21
zabava ZABAVA OI Style 0.74 55.6% 9
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0