Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.8% 17
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 36.4% 4
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 31.2% 21
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 50.0% 3
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 46.8% 24
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 27.6% 7
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 47.4% 9
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 33.3% 9
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 19.0% 4
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 29.4% 4
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 46.7% 7
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.3% 40
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 11.5% 3
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 5.9% 5
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 12.5% 1
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 32.3% 9
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 3.6% 1
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 57.1% 6
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 37.5% 6
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 0.0% 0
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 63.2% 11
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 27.3% 3
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 80.0% 2
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 27.0% 18
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 14.3% 2
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 43.8% 7
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 0.0% 0
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
voscomps Connected Components OI Style 1.60 50.0% 4
voscun CUNNING OI Style 1.23 0.0% 0
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 37.5% 2
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 0.0% 0
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 37.5% 3
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 0.0% 0
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 100.0% 5
voslucky Số may mắn ICPC Style 1.60 0.0% 0
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 33.3% 3
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 0.0% 0
vosnet Social Network OI Style 0.84 64.3% 6
vosnseq Hội pháp sư. OI Style 1.51 0.0% 0
vosnum Biến đổi số OI Style 1.67 0.0% 0
vosplay Kết nối chơi game OI Style 0.99 100.0% 1
vospow Độ bá đạo của đội hình. OI Style 1.67 0.0% 0
vosrtri Tam giác vuông OI Style 0.39 60.4% 18
vosseq Khôi phục dãy số OI Style 1.10 50.0% 1
vosseven Bài toán số 7 OI Style 0.27 22.6% 14