Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông

View as PDF

Submit solution

Points: 0.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Suggester:
Problem source:
Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Đăng là một học sinh chăm học trong lớp nên hay xung phong lên bảng làm bài. Trong giờ học môn Toán, Đăng được yêu cầu giải bài toán sau: cho biết độ dài cạnh hình vuông, tìm diện tích hình vuông đó. Ở bên dưới, Nhật mải quan sát mà quên mất việc ghi lại đáp số, khi nhớ ra thì bảng đã bị xóa mất! Nhật chỉ nhớ một số thông tin về tính chia hết của diện tích hình vuông. Nhật muốn tìm lại độ dài cạnh hình vuông, trong các độ dài thỏa mãn, Nhật muốn tìm độ dài nhỏ nhất. Bạn hãy giúp Nhật nhé!

Yêu cầu:

Cho ba số nguyên dương ~A, B, C~, bạn hãy viết chương trình tìm ~X~ nguyên dương nhỏ nhất sao cho ~X^2~ chia hết cho ~A, B~ và ~C~.

Dữ liệu:

Nhập từ bàn phím một dòng duy nhất chứa ba số nguyên ~A, B~ và ~C~ ~(1 \le A, B, C \le 10^6)~.

Kết quả:

In ra màn hình duy nhất một số nguyên là độ dài nhỏ nhất của cạnh hình vuông có diện tích chia hết cho ~A, B~ và ~C~.

Sample Input

2 9 1

Sample Output

6

Sample Input

16 1 1

Sample Output

4

Sample Input

3 6 8

Sample Output

12

Giải thích

Trong ví dụ đầu tiên, ta có ~6^2 = 36~ chia hết cho 2, 9 và 1, và đây là giá trị nhỏ nhất thỏa mãn.

Chú ý rằng ~A, B, C~ có thể bằng nhau, như trong ví dụ thứ hai.

Ràng buộc:

 • ~30\%~ số điểm của bài tương ứng với các test có ~B = C = 1~.
 • ~40\%~ số điểm khác của bài tương ứng với các test có ~C = 1~.

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  dangluu  commented on June 30, 2024, 7:43 a.m.

  khi nào có thì kì thi rating vậy mọi nguòi


 • -5
  FarisNya_2  commented on April 7, 2023, 3:30 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 3
   mahiru7229  commented on Sept. 9, 2023, 1:31 p.m.

   Bài nó đưa điều kiệu >= 1 kìa.


 • -2
  khangnguyen1108  commented on Nov. 5, 2022, 8:44 a.m.

  Mọi người cho tui hỏi sao tui thử với A , B , C là 10^6 luôn rồi mà vẫn chạy < 1s sao lúc nộp lại bị Runtime Error vậy :(


 • -13
  Joijado  commented on May 11, 2022, 2:06 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 6
   darkkcyan  commented on May 11, 2022, 2:13 p.m.

   Chào bạn. Khối ask and wait trong Scratch được sử dụng trên VNOJ để đọc dữ liệu của dòng. Như vậy nếu bạn sử dụng 3 khối lệnh ask and wait, sau khi đọc xong dòng đầu tiên, chương trình sẽ dùng lại và đợi dữ liệu 2 dòng khác, nhưng vì bài này có một dòng, dẫn đến chương trình sẽ đợi vô tận.

   Để đọc các số trong cùng một dòng, bạn có thể sử dụng khối lệnh ask and wait nhưng thay nội dung của tin nhắn trong khối lệnh thành read_token. Bạn có thể xem chi tiết hơn tại https://github.com/VNOI-Admin/scratch-run/wiki