Bedao Regular Contest 06 - ICD

View as PDF

Submit solution


Points: 0.15 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Nhận thấy sắp tới ngày quốc tế thiếu nhi (International Children's Day), trường tiểu học Bedao tổ chức một số hoạt động chào mừng, trường sẽ tổ chức một buổi phát kẹo. Trường dự định phát kẹo cho ~N~ em học sinh nhưng với bản tính tương thân tương ái "có bao nhiêu chia bấy nhiêu" các em thường sẽ lấy số kẹo của mình chia đều cho các em có số thứ tự lớn hơn mình, sau cùng sẽ giữ lại phần không thể chia. Hay với em học sinh có số thứ tự ~i~ thì em sẽ chia kẹo mình cho em học sinh số thứ tự ~j~ sao cho ~(i < j)~ và số kẹo học sinh ~i~ chia cho từng em học sinh ~j~ sẽ như nhau. Hỏi sau khi phát kẹo và các em học sinh chia kẹo cho nhau xong thì số kẹo của từng em học sinh sẽ là bao nhiêu ?

Input

 • Dòng thứ nhất chứa ~1~ số nguyên ~N~ ~(1 \le N \le 10^6)~.
 • Dòng thứ hai chứa ~N~ số nguyên dương ~A_1, A_2 , \dots , A_N~ ~(1 \le A_i \le 10^9)~, mỗi số được cách nhau bởi ~1~ dấu cách.

Output

 • Ghi ra ~N~ số nguyên dương là số kẹo sau cùng của ~N~ học sinh.

Sample Input

3 
3 2 1

Sample Output

1 0 5

Subtask

 • ~50\%~ số test có ~N \le 3000~
 • ~50\%~ số test tiếp theo có ~N \le 10^6~

Note

 • Em học sinh ~1~ chia cho em học sinh ~2~ và ~3~ mỗi em ~1~ cái kẹo. Số kẹo giờ còn là ~[1 , 3 , 2]~.
 • Em học sinh ~2~ chia cho em học sinh ~3~ ~3~ cái kẹo . Số kẹo giờ còn là ~[1 , 0 , 5]~.

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -7
  iamqazolp   commented on May 23, 2022, 10:54 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   thongcoder1   commented on May 25, 2022, 10:23 p.m.

   không làm được tưởng người khác cx ko làm đk


   • -2
    iamqazolp   commented on June 1, 2022, 3:39 p.m.

    Bạn ơi mình bảo python k làm đc bạn cá không? Chỉ có pypy chạy đc chứ python chạy auto tle


    • 0
     C17H18F3NO   commented on June 1, 2022, 4:44 p.m.

     Mình vừa lấy code của bạn, sửa tí và đã AC :)


     • -5
      iamqazolp   commented on June 2, 2022, 8:33 a.m.

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   iostream   commented on May 25, 2022, 4:28 p.m.

   có nhiều người nộp python AC mà bạn


  • 0
   C17H18F3NO   commented on May 24, 2022, 10:22 p.m.

   Mình nộp bằng PyPy3 AC mà


   • -2
    iamqazolp   commented on June 1, 2022, 3:39 p.m.

    Mình đang bảo python mà bạn. Python3.9.10 chạy k thể nào ac đc


    • 0
     C17H18F3NO   commented on June 1, 2022, 4:21 p.m. edit 2

     Có người AC bằng Python 3 mà. Bạn có thể xem bằng cách dùng tính năng lọc các bài nộp theo ngôn ngữ :)