Editorial for Bedao Regular Contest 07 - TRAIN


Remember to use this editorial only when stuck, and not to copy-paste code from it. Please be respectful to the problem author and editorialist.
Submitting an official solution before solving the problem yourself is a bannable offence.

Author: bedao

Đoàn tàu sẽ đến tọa độ ~x~ ở các thời điểm ~2k \times L + x~ và ~(2k + 1) \times L - x~ với mọi số nguyên ~k \ge 0~.

Như vậy, giả sử thời điểm hiện tại là ~t~, ta cần tìm thời điểm gần nhất mà đoàn tàu đến được điểm ~x~. Thời điểm đó có thể được tìm thấy bằng cách sử dụng tìm kiếm nhị phân trên số ~k~ hoặc sử dụng công thức trực tiếp.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 1
  21ti_hdhphat   commented on Aug. 10, 2022, 3:42 p.m.

  Ai có code rồi cho em tham khảo với ạ, em vẫn khó hình dung ra ý tưởng.


  • 3
   StormgamingKhongCopCode   commented on Aug. 10, 2022, 5:12 p.m.

   đây là code của mình bạn có thể tham khảo 😉

   https://ideone.com/D7bl5g


   • 2
    21ti_hdhphat   commented on Aug. 11, 2022, 7:31 p.m.

    Uầy! Cảm ơn bạn nhiều. <3