Submit solution

Points: 1.50 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  theadanielskocher   commented on June 1, 2022, 12:40 p.m.

  Dạ cho e hỏi là cái font chữ người ta sử dụng trong đề bài này có tên là gì vậy ạ, em thấy nó đẹp quá mà tìm mãi không thấy đâu ạ T-T


  • 2
   C17H18F3NO   commented on June 1, 2022, 4:26 p.m.

   Đề bài được soạn bằng Latex đó bạn