Bedao Mini Contest 10 - STRAWBERRY

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hôm nay là sinh nhật ~wanwan~ tròn ~18~ tuổi. Mẹ mua tặng ~wanwan~ một chiếc bánh kem dâu tây rất to.

Bánh kem có độ ngọt là ~x~, trên bánh kem có ~n~ quả dâu tây, quả thứ ~i~ có độ ngọt là ~a_i~.

Là một fan cuồng của đồ ngọt, ~wanwan~ rất muốn thưởng thức bánh kem dâu tây kèm với sữa TH True Milk. Thế nhưng tùy vào quả dâu tây và độ ngọt của bánh mà sữa sẽ có vị ngọt khác nhau. Độ ngọt của sữa khi ăn quả dâu tây thứ ~i~ kèm bánh là tổng các bội của ~a_i~ mà bé hơn ~x~.

Tính tổng độ ngọt của sữa khi ~wanwan~ ăn hết ~n~ quả dâu tây.

Lưu ý: Tổng độ ngọt luôn được đảm bảo không vượt quá ~2^{64}~

Input

 • Dòng đầu tiên chứa ~2~ số nguyên dương ~n, x~ lần lượt là số lượng dâu tây trên bánh kem và độ ngọt của bánh. ~(1 \le n \le 10^5, 1 \le x \le 10^{9})~
 • Dòng thứ ~2~ chứa ~n~ số nguyên dương ~a_1, a_2, ..., a_n~ là độ ngọt của ~n~ quả dâu tây. ~(1 \le a_i \le 10^{8})~

Output

 • In ra số nguyên duy nhất là tổng độ ngọt của sữa khi ~wanwan~ ăn hết ~n~ quả dâu tây.

Sample Input

3 20
5 10 7

Sample Output

61

Note

 • Độ ngọt của sữa khi ~wanwan~ ăn quả dâu tây thứ nhất là ~5 + 10 + 15 = 30~
 • Độ ngọt của sữa khi ~wanwan~ ăn quả dâu tây thứ hai là ~10~
 • Độ ngọt của sữa khi ~wanwan~ ăn quả dâu tây thứ ba là ~7 + 14 = 21~
 • Tổng độ ngọt sau khi ăn ba quả dâu tây là ~30 + 10 + 21 = 61~

Subtask

 • ~50\%~ số test có ~1 \le n \le 10^3~, ~1 \le a_i, x \le 10^3~
 • ~50\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  pvthuy84  commented on Oct. 4, 2022, 12:07 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -33
  iamqazolp  commented on May 21, 2022, 4:13 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 8
   iostream  commented on May 23, 2022, 11:30 a.m.

   Nhắc nhở lần ~1~, không được up code lên đây bạn nhé!