Bedao Mini Contest 09 - WALK

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Sau kỳ thi đánh giá năng lực đầy cam go và trầm cảm chị Hiền đã xuất sắc được nhận vào UET. Để ăn mừng cho kết quả đó hội bạn thân của chị đã quyết định tổ chức một bữa ăn nhậu ở quán ăn ABC nằm trên con đường nơi chị sống có số nhà là ~Y~.

Nhưng khổ nỗi sau khi hết ~F0~, do ảnh hưởng của di chứng nên chị Hiền đã gặp khó khăn khi xác định phương hướng. Chị tự sáng tạo ra cho mình cách đi kiểu mới.

Con đường nhà chị Hiền các nhà được đánh số lần lượt bằng các số tự nhiên liên tiếp. Ban đầu chị Hiền xuất phát ở nhà có số nhà là ~X (X~ luôn không đổi), ở lần đi tìm thứ ~i~, chị Hiền sẽ đi đến căn nhà có số nhà ~X + (-1)^i \times 2^{i-1}~.

Ví dụ: Lần ~1~ đi tìm chị sẽ đến căn nhà có số nhà ~X–1~, lần ~2~ đi tìm chị sẽ đến căn nhà có số nhà ~X + 2~, lần ~3~ đi tìm chị sẽ đến căn nhà có số nhà ~X – 4~, ….

Hãy in ra số lần chị Hiền cần phải đi theo cách trên và khoảng cách chị Hiền cần phải đi để đến được căn nhà có số nhà là ~Y~.

Input

 • Gồm ~1~ dòng chứa ~2~ số nguyên ~X~ và ~Y~ cách nhau bởi ~1~ dấu cách. ~(0 \le |X|, |Y| \le 10^{10} )~

Output

 • Ghi ra số lần đi tìm và khoảng cách chị Hiền phải đi từ ~X~ đến ~Y~.

Sample Input

3 6

Sample Output

4 17

Note

 • Lần ~1~ đi từ ~3~ về ~2~, quãng đường đi được là ~1~
 • Lần ~2~ đi từ ~2~ đến ~5~, quãng đường đi được là ~3~
 • Lần ~3~ đi từ ~5~ về ~- 1~, quãng đường đi được là ~6~
 • Lần ~4~ đi từ ~- 1~ đến ~11~ nhưng gặp căn nhà số ~6~ nằm trên quãng đường đó nên chỉ đi được ~7~

Tổng quãng đường là ~17~ sau ~4~ lần đi tìm.

Subtask

 • ~50\%~ số test có ~0 \le |X|, |Y| \le 10^{6} ~
 • ~50\%~ số test còn lại không có điều kiện gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  Minhquank25Clqd  commented on April 14, 2022, 2:28 a.m.

  bai nay nay lam nhu nao vay moi nguoi? ~~


  • 3
   iostream  commented on April 14, 2022, 2:29 p.m.

   bạn đọc editorial nhé


 • -12
  Gao_Pink  commented on April 8, 2022, 6:01 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.