Bedao Regular Contest 05 - MILO

View as PDF

Submit solution


Points: 0.10 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Vào một buổi học toán nọ, thầy giáo ghi lên bảng một bài toán: Cho số ~n~. Có thể biến đổi ~n~ bằng cách lặp lại nhiều lần thao tác sau:

 • Tăng ~n~ thêm một đơn vị. Sau khi tăng, nếu ~n~ chia hết cho ~10~ thì chia ~n~ cho ~10~.

Hãy đếm xem có bao nhiêu giá trị ~n~ có thể được tạo ra từ cách biến đổi trên (số lần biến đổi có thể là ~0~)

Thầy giáo cho phép học sinh nào giải được thì sẽ được thầy thưởng một cốc milo dầm, nghe thấy thế, ~taph~ - một câu học sinh vốn ham milo hơn ham học, đặc biệt là loại milo dầm, vô cùng thích thú. Khổ nỗi là cậu lại không có máy tính ở đây, bạn hãy giúp cậu ấy giải bài toán này nhé!

Input

 • Một dòng duy nhất chứa số nguyên ~n~ ~(1 \le n \le 10^9)~

Output

 • In ra một dòng duy nhất, là số các số có thể tạo ra qua việc biến đổi ~n~.

Sample Input 1

2

Sample Output 1

9

Sample Input 2

177013

Sample Output 2

37

Note

 • Ở test mẫu #1, từ số ~2~ ta có thể biến đổi thành các số ~2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1~.

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  giabaotq07  commented on July 18, 2022, 6:13 a.m.

  177013 :((


 • -11
  ntkiet  commented on June 17, 2022, 8:05 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -10
  nguyenhuunhan  commented on May 23, 2022, 3:57 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -1
  KhanhKira  commented on April 30, 2022, 1:59 p.m.

  Cho em hỏi: Lúc nào thì dừng n lại ạ??


  • 0
   iostream  commented on May 1, 2022, 3:17 p.m.

   khi biến đổi mãi mà nó chỉ ra được số trùng lặp với những số mình đã gặp thì biến đổi làm gì nữa đúng ko?


   • -1
    KhanhKira  commented on May 4, 2022, 5:34 a.m.

    Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn.


 • 0
  darkcryo  commented on April 24, 2022, 2:34 p.m.

  177013 =))