Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
coinset Set of coin ICPC 1.36 55.6% 5
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 14.5% 9
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 37.5% 3
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 42.7% 242
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 83.3% 5
copydna Copying DNA ICPC 1.70 44.4% 4
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 18.3% 151
cstars Đếm sao OI Style 1.01 75.0% 3
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 75.0% 3
cvxpoly Convex Polygons ICPC 1.51 35.9% 11
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 38.1% 8
dbracket Dãy ngoặc đúng phân biệt ICPC 1.29 22.4% 30
dhcat Đồng hồ cát ICPC 1.08 10.8% 19
dhcircui Tụ điện OI Style 1.67 10.3% 5
dhfunc Tính hàm OI Style 1.16 11.8% 101
dhgarden Vườn cây OI Style 1.36 16.7% 76
dhlexp Biểu thức logic OI Style 1.54 23.3% 27
dhserv Dịch vụ truyền thông OI Style 1.01 38.0% 203
dhtable Bảng thông tin điện tử OI Style 1.45 7.7% 16
dhtri Tam giác OI Style 1.82 45.4% 137
dhtrimi Triominos OI Style 1.90 35.1% 22
diffstr Substrings OI Style 1.36 16.7% 3
domino88 Bản đồ DOMINO ICPC 1.05 44.4% 6
dorucak DORUCAK ICPC 1.67 5.1% 2
dp Deliver pizza ICPC 1.33 75.0% 3
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 34.3% 10
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 11.2% 71
dtpyra Build the Pyramid OI Style 1.00 21.4% 8
duaxe Đua xe ICPC 1.43 40.0% 2
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.7% 8
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 66.7% 2
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 33.3% 1
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 66.7% 8
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 2
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
fence Hàng rào lớn nhất OI Style 1.67 35.4% 9
ferries Đi phà OI Style 1.60 29.2% 18
fflow Fast Maximum Flow ICPC 1.67 19.1% 134
fire Phòng cháy ICPC 1.45 19.6% 11
flood IOI07 Flood OI Style 1.18 53.8% 6
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 29.9% 18
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 38.5% 5
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 46.2% 10
fwfunc Fight with functions ICPC 1.95 11.1% 1
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 45.0% 8
glove Choosing Gloves ICPC 1.29 50.0% 3
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
graph Lại đồ thị OI Style 1.16 5.3% 72