Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
vmropes VM 15 Bài 16 - Các sợi dây VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
vmshape VM 15 Bài 07 - Xác định hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmsudoku VM 14 Bài 19 - Sudoku VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vncut Cắt hình chữ nhật OI Style 2.00 0.5% 4
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 28.6% 44
vo17lan VO 17 Bài 2 - Hoa Ngọc Lan VNOI Online 1.00 23.1% 40
vo17phd VO 17 Bài 3 - Du lịch Bắc Ninh VNOI Online 0.50 52.7% 72
vo17sort VO 17 Bài 4 - Exploding kittens VNOI Online 1.00 58.3% 15
vo17tv VO 17 Bài 5 - Tin nhắn kỳ diệu VNOI Online 0.50 23.0% 46
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 19.9% 19
vo18and VO 18 Bài 4 - Phép AND trên đồ thị VNOI Online 0.50 38.3% 31
vo18bracket VO 18 Bài 2 - Dãy ngoặc kì diệu VNOI Online 1.00 12.8% 32
vo18business VO 18 Bài 3 - Kinh doanh trà sữa VNOI Online 1.50 22.8% 31
vo18coprime VO 18 Bài 1 - Dãy con tăng nguyên tố cùng nhau VNOI Online 0.50 32.3% 73
vo18presents VO 18 Bài 6 - Hòa Lạc - Nơi friendzone còn mãi VNOI Online 1.50 22.1% 38
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 66.7% 2
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 28.6% 6
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 14.9% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 15.6% 12
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 6.8% 12
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 20.1% 55
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 23.0% 80
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 20.0% 64
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 34.7% 103
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 23.1% 36
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 25.5% 31
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 19.8% 12
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.4% 3
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.9% 208
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 24.3% 371
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 25.1% 37
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 26.2% 278
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 10.6% 57
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.8% 334
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 20.8% 94
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 28.7% 219
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.6% 282
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.1% 169
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.7% 48
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.0% 249
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 610
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 21.5% 166
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.9% 121
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 18.9% 40
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.2% 254
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.5% 59
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 38.2% 51