Tam giác

View as PDF

Submit solution

Points: 1.82 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Kì thi HSG Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Xét một tam giác đều, trong đó các đường thẳng kẻ từ mỗi đỉnh xuống trung điểm cạnh đối diện, chẳng hạn như trong tam giác kích thước 1.

image

Có thể nhìn thấy ~16~ hình tam giác với các dạng, kích hướng hướng hoặc vị trí khác nhau bên trong hình tam giác này.

Sử dụng hình tam giác kích thước 1 làm khối xây dựng cơ bản tạo thành hình tam giác lớn hơn, chẳng hạn như tam giác kích thước 2 trong hình trên.

Có thể nhìn thấy ~104~ hình tam giác với các dạng, kích thước hướng, hoặc vị trí khác nhau bên trong hình tam giác kích thước 2.

Có thể thấy tam giác kích thước 2 có ~4~ hình tam giác kích thước 1. Một tam giác kích thước 3 sẽ chứa ~9~ kích thước 1 và tam giác kích thước ~n~ sẽ chứa ~n^{2}~ tam giác kích thước 1

Nếu chúng ta ký hiệu ~T(n)~ là số tam giác có trong một hình tam giác kích thước ~n~.

Nhập số ~n~, tìm ~T(n)~

Input

Số nguyên dương ~n~ ~(n \leq 500)~

Output

In ra ~T(n)~

Sample Input 1

1

Sample Output 1

16

Sample Input 2

2

Sample Output 2

104

Note

Đề bài gốc


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 11
  Asamai  commented on April 16, 2022, 11:47 a.m.

  Với tam giác có kích thước 2 có tổng cộng 104 hình tam giác con mà sao đề ghi 105 vậy ạ? :> Với có chỗ ghi là "tham giác" nữa.


  • 2
   hieplpvip  commented on July 10, 2022, 8:20 a.m.

   Mình đã fix nhé