Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vo18trans VO 18 Bài 5 - Biến đổi đồ thị VNOI Online 1.00 100.0% 1
vo19danang VO 19 Bài 2 - Chuyến đi Đà Nẵng VNOI Online 1.00 20.9% 53
vo19signal VO 19 Bài 6 - Tín hiệu và Hệ thống VNOI Online 1.50 14.3% 1
vo19singer VO 19 Bài 5 - Ca sỹ Lệ Quyên VNOI Online 1.00 24.0% 12
vo19tigersugar VO 19 Bài 1 - Sữa tươi trân châu đường hổ VNOI Online 0.50 29.0% 30
vo19vector VO 19 Bài 4 - Cá cược uống bia VNOI Online 0.50 42.0% 26
vo19wedding VO 19 Bài 3 - Bánh phu thê VNOI Online 1.50 21.6% 8
vo20anctext VO 20 Bài 3 - Văn tự cổ VNOI Online 1.50 30.8% 3
vo20chocolate VO 20 Bài 5 - Choco Jerry VNOI Online 1.00 25.0% 5
vo20hsgs VO 20 Bài 2 - Trồng cây VNOI Online 1.00 11.1% 5
vo20railway VO 20 Bài 4 - Đám cưới tại Bắc Ninh VNOI Online 0.50 8.1% 9
vo20rating VO 20 Bài 1 - MofK rating cao nhất Vinoy VNOI Online 0.50 17.9% 43
vo20tigersugar2 VO 20 Bài 6 - Sữa tươi trân châu đường hổ 2 VNOI Online 1.50 0.0% 0
vo21coolmac VO 21 Bài 1 - Đồ bảo hộ VNOI Online 0.50 24.1% 72
vo21decor VO 21 Bài 5 - Trang trí cây thông VNOI Online 1.00 21.1% 45
vo21dhaka VO 21 Bài 4 - Đường đến Dhaka VNOI Online 0.50 32.8% 81
vo21gift11 VO 21 Bài 2 - Món quà của Thức VNOI Online 1.00 22.8% 30
vo21permeow VO 21 Bài 6 - Neko và hoán vị VNOI Online 1.50 27.3% 26
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 20.0% 9
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 13.5% 27
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 50.0% 4
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 63.6% 13
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 14.0% 13
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 47.4% 15
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 9.3% 6
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.4% 129
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 28.0% 65
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.7% 13
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 45.8% 26
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 33.1% 94
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.8% 3
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.7% 159
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.8% 256
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 25.2% 25
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.6% 197
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 12.5% 41
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.9% 229
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 21.7% 77
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 28.3% 161
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.5% 215
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 12.6% 122
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 22.3% 37
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.9% 204
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.8% 41
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.0% 127
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.4% 9