Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
coci2021_r5_po COCI 2020/2021 - Contest 5 - Po COCI 0.40 46.5% 41
coci2021_r5_sifra COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sifra COCI 0.20 48.9% 172
coci2021_r5_sjeckanje COCI 2020/2021 - Contest 5 - Sjeckanje COCI 1.50 42.3% 31
coci2021_r6_alias COCI 2020/2021 - Contest 6 - Alias COCI 0.30 51.6% 15
coci2021_r6_anagramistica COCI 2020/2021 - Contest 6 - Anagramistica COCI 0.70 63.8% 39
coci2021_r6_bold COCI 2020/2021 - Contest 6 - Bold COCI 0.15 68.5% 253
coci2021_r6_geometrija COCI 2020/2021 - Contest 6 - Geometrija COCI 1.50 15.4% 4
coci2021_r6_index COCI 2020/2021 - Contest 6 - Index COCI 1.50 33.0% 62
coin34 34 đồng xu ICPC 0.18 39.9% 254
coinset Set of coin ICPC 1.36 33.3% 2
collect VOI 05 Bài 3 - Bộ sưu tập HSG Quốc gia 0.29 20.3% 112
colorec VOI 11 Bài 2 - Hình chữ nhật bốn màu HSG Quốc gia 0.20 43.6% 254
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 13.0% 6
colorook Những quân xe đủ màu ICPC 1.74 40.0% 2
colquery Color query Chưa phân loại 0.50 38.0% 343
command Dãy lệnh điều khiển ICPC 0.38 66.7% 8
comnet VOI 13 Bài 3 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 0.78 31.1% 191
company3 Công ty ICPC 0.63 40.0% 36
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 46.4% 132
conansp Conan Needs Help Again (Help Conan 4)! OI Style 1.60 100.0% 5
cond Quan hệ ICPC 0.16 49.0% 154
connecte Đường gấp khúc kỳ diệu ICPC 0.94 48.9% 19
copydna Copying DNA ICPC 1.70 33.3% 2
corral Covering the Corral ICPC 1.01 12.1% 3
cost Lại 1 bài phân việc ICPC 0.95 51.9% 8
countpl Đếm số Palindrome ICPC 0.15 52.9% 205
cover Phủ đỉnh TST Training 1.00 14.3% 1
cowgirl Cô gái chăn bò ICPC 0.15 24.9% 522
cowsheds Thế chăn bò TST Training 1.00 33.6% 27
cp Số chính phương ICPC 0.78 18.6% 26
cppset Tập hợp động ICPC 0.42 37.9% 169
cprime Prime Number Theorem ICPC 0.51 44.4% 34
crate Coder Rating ICPC 0.22 29.6% 187
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 48.5% 146
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 37.6% 67
critical Thành phố trọng yếu OI Style 0.36 22.1% 157
cross12 VOI 12 Bài 6 - Qua cầu HSG Quốc gia 0.40 29.3% 76
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 27.7% 31
cruell2 Cô giáo dạy toán, phần II OI Style 0.34 28.9% 44
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 20.6% 92
cstars Đếm sao OI Style 1.01 100.0% 1
ctf Convert to Fraction OI Style 0.67 7.1% 1
ctnbulls Bulls and Cows OI Style 0.13 46.7% 591
ctncln Chia nhóm ICPC 0.65 30.9% 124
ctnews Lâu đài cát OI Style 0.17 51.6% 44
ctnown Bội số chung nhỏ nhất ICPC 0.34 27.6% 123
ctree Tô màu nhỏ nhất ICPC 0.20 26.7% 203
cutboard Cắt bảng OI Style 1.67 5.6% 1
cutrect Cắt hình chữ nhật OI Style 0.47 52.0% 10
cutseg Rút gọn đoạn ICPC 0.62 63.2% 44