Problem list

ID Problem Category ▾ Points % AC # AC
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 57.7% 15
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 40.8% 163
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 23.0% 16
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 25.0% 2
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.7% 2
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 88.9% 7
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 23.4% 54
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 29.2% 113
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 50.0% 8
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 27.9% 15
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 36.4% 5
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 42.9% 71
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 46.7% 6
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.6% 35
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 71.4% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 18.2% 2
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 14.7% 6
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 11.9% 7
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 38.7% 18
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.9% 14
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 20.7% 40
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 25.0% 3
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 22.2% 6
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 59.0% 293
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 13.6% 3
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 38.7% 49
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.1% 48
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 48.5% 103
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.3% 182
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 16.5% 28
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 14.7% 3
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 50.0% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 100.0% 1
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 2
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 17.0% 11
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 3.6% 2