Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
incvn INCSEQ VN ICPC 0.34 26.7% 491
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 42.7% 98
light Hệ thống đèn ICPC 0.34 50.3% 101
lsfight VM 08 Bài 11 - Quyết đấu VNOI Marathon 0.34 15.0% 41
mincost Luồng với chi phí nhỏ nhất ICPC 0.34 38.9% 102
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 28.0% 351
qbagents Các đại lý ICPC 0.34 26.8% 161
tablic Tablica ICPC 0.34 69.6% 10
ttrip Tham quan Thành Cổ OI Style 0.34 59.1% 405
vwordpow Sức mạnh của ngôn từ OI Style 0.34 70.0% 36
fc054_power3 Free Contest 54 - POWER3 Free Contest 0.34 19.8% 135
fc062_delbox Free Contest 62 - DELBOX Free Contest 0.34 42.1% 8
fc070_taskset Free Contest 70 - TASKSET Free Contest 0.34 46.5% 144
fc072_numth Free Contest 72 - NUMTH Free Contest 0.34 30.1% 104
fc128_strict Free Contest 128 - STRICT Free Contest 0.34 47.4% 269
c11beau Tên đẹp OI Style 0.33 35.1% 121
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 33.0% 657
cruell Cô giáo dạy toán, phần I OI Style 0.33 27.2% 62
dquery D-query ICPC 0.33 36.9% 926
dtograda Sơn tường OI Style 0.33 37.1% 52
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 39.8% 35
hspc14j Sàng ICPC 0.33 51.2% 140
itree Nhãn của cây ICPC 0.33 30.3% 166
kseq1 Dãy số 1 OI Style 0.33 45.2% 91
mcards Card Sorting ICPC 0.33 53.4% 110
mchaos Chaos Strings ICPC 0.33 51.7% 54
mclonum Closest Number ICPC 0.33 24.8% 23
nk05dsrt Sa mạc ICPC 0.33 34.7% 62
nksev Tách từ OI Style 0.33 39.4% 588
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.3% 276
sec Tin mật OI Style 0.33 46.2% 456
treenum Tree Num ICPC 0.33 46.0% 29
fc089_linecity Free Contest 89 - LINECITY Free Contest 0.33 60.5% 77
fc067_sixstr Free Contest 67 - SIXSTR Free Contest 0.33 16.1% 4
fc068_alcohol Free Contest 68 - ALCOHOL Free Contest 0.33 46.4% 171
fc123_jump Free Contest 123 - JUMP Free Contest 0.33 39.8% 254
baricavn BARICA OI Style 0.32 38.6% 106
damage Động đất OI Style 0.32 38.2% 254
lott Xổ số ICPC 0.32 59.7% 30
machine Lập lịch trên 3 máy ICPC 0.32 43.3% 80
mbeewalk Bee Walk ICPC 0.32 46.8% 58
mdigits Counting Digits ICPC 0.32 50.5% 111
qhroad Phá đường OI Style 0.32 44.1% 681
riddle Bí hiểm ICPC 0.32 42.2% 94
c11sum Siêu trộm KID và Mật khẩu đêm Trung thu! OI Style 0.31 53.1% 160
hspc14i Chơi nhảy ICPC 0.31 46.3% 147
lem1 COIN OI Style 0.31 36.2% 49
lem6 BIRTHDAY OI Style 0.31 31.3% 46
lqddiv Phân tập ICPC 0.31 24.9% 262
mcirgame Point Connection Game in a Circle ICPC 0.31 37.5% 13