Hồ Thiên Nga

View as PDF

Submit solution


Points: 0.39 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
Anh Quỳnh bựa đòi add =))
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Hai con thiên nga đang ở trong một cái hồ lớn, nhưng chúng lại đang bị chia cắt bởi băng đóng trong hồ nước. Hồ nước có dạng hình chữ nhật được chia thành ~R~ dòng ~C~ cột. Một số ô trong hồ bị băng đóng. Mùa xuân tới dần, băng trong hồ tan dần -- mỗi ngày băng ở tất cả những ô tiếp xúc với nước đang ấm dần trong hồ (tức là kề cạnh một ô không bị đóng băng) sẽ tan ra.

image

Thiên nga có thể di chuyển tự do ở những ô chứa nước nhưng không thể đi qua những ô bị đóng băng. Bạn hãy tính xem sau bao nhiêu ngày thì đôi thiên nga của chúng ta có thể gặp nhau

Input

 • Dòng đầu tiên chứa ~2~ số ~R~ và ~C~, ~1 \leq R~, ~C \leq 1500~.
 • Mỗi dòng trong ~R~ dòng tiếp theo chứa ~C~ kí tự mô tả hồ nước tại thời điểm hiện tại: '. ' (dot) thể hiện ~1~ ô chứa nước, 'X' thể hiện ~1~ ô bị đóng băng, và 'L' thể hiện ô có thiên nga. Có chính xác ~2~ ô chữ ~L~.

Output

 • Một dòng duy nhất chứa số ngày đôi thiên nga có thể gặp nhau.

Sample Input

10 2
.L
..
XX
XX
XX
XX
XX
XX
..
.L

Sample Output

3

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 6
  Asamai  commented on July 20, 2022, 10:04 a.m.

  Không biết có phải do test yếu không nhưng mà (những ai chưa AC thì không nên đọc nhé :>)

  Code cũ em nộp trên đây AC nhưng mà khi thử vài test tự sinh với code đó, ví dụ như:

  5 10
  .XXX.X.XXX
  XXXX.X.XXX
  LXXXXLX.XX
  XXXXXXXXXX
  XXXXXX.X.X
  Output đúng: 2
  

  hay

  6 11
  .XXX.XL.XXX
  XXXXXXXXXXX
  X.XXX.XLXXX
  XX.XXX.XXX.
  .X.X.XXX.XX
  XXXXXXXXXXX
  Output đúng: 1
  

  thì lại sai ạ.