Mabư Béo Tập Thể dục

View as PDF

Submit solution


Points: 0.01
Time limit: 2.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch
Mabư Béo muốn giảm cân. Hắn ta biết rằng chặng đường đó rất khó khăn và cần nỗ lực khổng lồ (như cái bụng của hắn vậy). Dẫu cho chặng đường có dài đến mấy, điểm bắt đầu cũng sẽ từng những nỗ lực nhỏ bé đầu tiên.

Buổi chạy bộ đầu tiên của Mabư Béo diễn ra trong vòng ~t~ giây. Hắn ta muốn chạy càng xa càng tốt. Ở đầu buổi tập, năng lượng trong người hắn ở mức ~c~, và tốc độ của hắn là ~0~. Ngưỡng năng lượng của Mabư Béo ở mọi thời điểm là ~c~ (nói cách khác, mức năng lượng của hắn sẽ không bao giờ vượt quá con số này). Tốc độ tối đa hắn có thể chạy được là ~s~.

Tại mỗi thời điểm giây thứ ~t_i~, hắn có thể lựa chọn một trong số những hành động sau:

  • Tác động gia tốc tức thời vào đôi chân: tốc độ của hắn tăng lên ~1~ đơn vị. Nếu tốc độ trước đó của hắn là ~v_i~ (mét/giây), thì từ thời điểm bắt đầu giây thứ ~t_i~ trở đi, tốc độ của hắn ta trở thành ~v_i + 1~ (mét/giây). Hành động này yêu cầu ~l~ năng lượng.

  • Duy trì tốc độ hiện tại: tốc độ của hắn giữ nguyên. vị. Nếu tốc độ trước đó của hắn là ~v_i~ (mét/giây), thì từ thời điểm bắt đầu giây thứ ~t_i~ trở đi, tốc độ của hắn vẫn là ~v_i~ (mét/giây). Hành động này yêu cầu ~k~ năng lượng.

  • Thả lỏng đôi chân: tốc độ của hắn giảm đi ~1~ đơn vị. Nếu tốc độ trước đó của hắn là ~v_i~ (mét/giây), thì từ thời điểm bắt đầu giây thứ ~t_i~ trở đi, tốc độ của hắn ta trở thành ~v_i - 1~ (mét/giây). Hành động này hồi phục ~d~ năng lượng.

  • Tạm dừng buổi tập. Nếu tốc độ trước đó của hắn là ~v_i~ (mét/giây), thì từ thời điểm bắt đầu giây thứ ~t_i~ trở đi, tốc độ của hắn ta trở thành ~0~. Hành động này hồi phục ~d~ năng lượng.

Lưu ý: Nếu tại một thời điểm nào đó, một hành động nào đó mà tốn lượng năng lượng lớn hơn năng lượng hiện có trong người Mabư Béo, hắn ta sẽ không thể thực hiện. Tuy nhiên, nếu một hành động nào đó hồi năng lượng, khiến cho năng lượng của hắn vượt mức ~c~, hắn vẫn có thể thực hiện. Khi đó năng lượng của hắn sẽ trở về ~c~.

Hỏi: sau ~t~ giây, Mabư Béo có thể chạy được tối đa bao nhiêu mét?

Input

Dòng đầu chứa ~2~ số: ~t~ (~1 \le t \le 1000~) - số giây diễn ra bài tập của Mabư Béo, và ~s~ (~1 \le s \le 100~) - tốc độ tối đa mà Mabư Béo có thể chạy được.

Dòng thứ hai chứa ~4~ số nguyên: ~c~, ~k~, ~l~, ~d~ (~1 \le c \le 100~, ~1 \le k < l \le min(10, c)~, ~1 \le d \le 100~) - lần lượt là: năng lượng ban đầu (đồng thời là năng lượng tối đa) mà Mabư Béo có, năng lượng hắn mất đi nếu duy trì tốc độ, năng lượng hắn mất đi nếu tăng tốc, và năng lượng hắn hồi phục khi giảm tốc.

Output

Một dòng duy nhất: quãng đường lớn nhất Mabư Béo di chuyển được, theo đơn vị mét.

Sample Input 1

6 3
8 1 3 2

Sample Output 1

9

Sample Input 2

10 5
22 2 5 2

Sample Output 2

25

Sample Input 3

42 10
13 2 5 16

Sample Output 3

292

Notes

Ở test đầu tiên: ~t = 6~. Lần lượt trong ~6~ giây, Mabư Béo sẽ thực hiện những hành động:

Tăng tốc ~\rightarrow~ Tăng tốc ~\rightarrow~ Giảm tốc ~\rightarrow~ Tăng tốc ~\rightarrow~ Duy trì ~\rightarrow~ Giảm tốc.

Khi đó, năng lượng của hắn từ giây thứ ~0~ đến giây thứ ~6~ lần lượt là: ~8 \rightarrow 5 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow 2~.

Và vận tốc lần lượt ở mỗi giây: ~0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 1~.

Tổng quãng đường hắn di chuyển được: ~1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 9~.

Chứng minh được rằng không có cách nào để Mabư Béo di chuyển được nhiều hơn.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.