Bedao Mini Contest 22 - Hải cẩu màu trắng hay màu đen?

View as PDF

Submit solution


Points: 0.40 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Vốn là một nhà nghiên cứu xuất chúng tại Bắc cực, Việt đã nghiên cứu được rằng các loài hải cẩu trắng trong tự nhiên phổ biến hơn cả. Tuy nhiên, Tài với sự yêu thích đặc biệt về hải cẩu đen của mình lại không đồng ý với điều này, và anh sẽ chứng minh rằng Việt đã sai bằng cách phá đàn hải cẩu của Việt.

Hiện tại Việt đang có một đàn hải cẩu gồm ~n~ con để nghiên cứu. Là một người sống khoa học, Việt đã sắp xếp lại các con hải cẩu theo thứ tự sao cho việc nghiên cứu của anh thuận tiện nhất. Để phá, sao cho khó bị Việt phát hiện, Tài sẽ chọn một đoạn liên tiếp các con hải cẩu bất kỳ trong đàn. Thay những con trắng bằng con đen và ngược lại trong đoạn đó. Nghĩ là thế nhưng anh chưa muốn làm thằng liều, vì Việt nổi tiếng rất khó tính. Vì thế Tài đang tưởng tượng trong đầu rằng: Trong tất cả các cách phá có thể của mình (kể cả khi không phá), số lượng số con hải cẩu đen khác nhau là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên là ~n~ (~1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5~) cho biết số con hải cẩu trong đàn của Việt.

Dòng tiếp theo là một xâu nhị phân gồm ~n~ ký tự, ký tự ~0~ cho biết một con hải cẩu trắng và ~1~ cho biết một con hải cẩu đen.

Output

Ghi một số duy nhất cho biết số lượng số con hải cẩu đen khác nhau trong tất cả các cách phá.

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
1 ~30~ ~n \leq 5000~
2 ~70~ Không có ràng buộc gì thêm

Sample Input 1

4
1101

Sample Output 1

4

Note

Có thể chọn đoạn ~[3, 3]~ để dãy trở thành 1111.

Cũng có thể chọn đoạn ~[2, 2]~ để dãy trở thành 1001.

Hoặc chọn đoạn ~[1, 2]~ để dãy trở thành 0001.

Không tồn tại cách nào tạo ra dãy 0000. Vậy ta có thể tạo ra được đàn hải cẩu có lần lượt ~1~, ~2~, ~3~ hoặc ~4~ con hải cẩu đen. Đáp án là ~4~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -8
  dinhnhat15  commented on Nov. 23, 2023, 2:45 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • 0
   Valkyrie  commented on Nov. 23, 2023, 12:38 p.m.

   hải cẩu


 • 14
  newminh  commented on Nov. 21, 2023, 8:19 a.m.

  Là một con hải cẩu, tôi xin khẳng định hải cẩu màu gà