Sửa cầu

View as PDF

Submit solution


Points: 0.39 (partial)
Time limit: 0.6s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Vì lo lắng Pirate sẽ buồn chán khi một thân một mình ở đảo hoang, bạn gái Pirate từ trong đất liền dự định sang chơi với anh ấy.

Pirate đang sinh sống trên một quần đảo gồm ~N~ đảo. Vì các đảo khá gần nhau nên chẳng cần thuyền bè gì, Pirate chỉ cần đốn đại cây dừa nào đó và bắc ngang là có thể đi được từ đảo này sang đảo khác. Vì không muốn hủy hoại môi trường nên anh ấy chỉ đốn ~N~ - ~1~ cây dừa làm cầu, vừa đủ để từ một đảo bất kì đi đến được hết mọi đảo còn lại.

Nhưng mà "Môi son, má đào, chân guốc cao gót làm sao em qua cầu dừa??? ". Lo lắng sợ bạn gái sẽ rơi xuống biển và bị cá đuối nẫng mất, Pirate hộc tốc đi sửa chữa các cây cầu dừa. Anh đưa ra một lịch trình như sau: vào mỗi ngày sẽ đi kiểm tra mọi cây cầu trên đường đi từ đảo ~a~ đến đảo ~b~.

Tuy nhiên, lịch trình đó khá là phi khoa học. Thực hiện, xong rồi, Pirate mới ngớ ra là không biết mình có bỏ sót cây cầu nào không?

Input

 • Dòng thứ nhất: số nguyên ~N~ - số hòn đảo.
 • ~N~ - ~1~ dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm hai số nguyên ~a~ và ~b~ - có một cây cầu dừa nối đảo ~a~ và đảo ~b~.
 • Dòng thứ ~N~ + ~1~: số nguyên ~M~ - số ngày kiểm tra.
 • ~M~ dòng tiếp theo: mỗi dòng gồm hai số nguyên ~a~ và ~b~ - ngày hôm đó, Pirate sẽ kiểm tra các cây cầu trên đoạn đường từ đảo ~a~ đến đảo ~b~.

Output

 • Một số nguyên duy nhất thể hiện số cây cầu chưa được kiểm tra.

Giới hạn

 • ~1 \leq N~, ~M \leq 200000~
 • ~60\%~ số test có ~1 \leq N~, ~M \leq 5000~
 • ~80\%~ số test có ~1 \leq N~, ~M \leq 50000~

Sample Input

6
1 2
2 3
2 4
4 5
4 6
2
3 6
5 6

Sample Output

1

Note

Ngày thứ nhất, Pirate kiểm tra các cây cầu (~2~, ~3~), (~2~, ~4~) và (~4~, ~6~). Ngày thứ hai, anh kiểm tra các cây cầu (~5~, ~4~) và (~4~, ~6~). Cây cầu duy nhất chưa được kiểm tra là (~1~, ~2~).


Comments

Please read the guidelines before commenting. • -5
  nhatday1  commented on Dec. 21, 2023, 8:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -4
  tiend4568  commented on Dec. 16, 2023, 9:16 a.m.


 • -7
  le_hieu  commented on Oct. 19, 2023, 12:03 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -7
  Khoipu  commented on Sept. 26, 2023, 4:04 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • -5
  nhy  commented on Sept. 22, 2023, 5:41 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


  • -9
   tminh_hk20  commented on Sept. 22, 2023, 6:30 a.m.

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.


 • 5
  leduykhongngu  commented on Dec. 18, 2021, 6:55 a.m. edited

  Bộ test bài tập này đã được cập nhật thêm 1 test. Cảm ơn bạn _Neos_ đã đóng góp test. Số lượng AC giảm từ 133 xuống còn 88