Problem list

ID Problem Category Points ▾ % AC # AC
vphstar Ngắm sao OI Style 1.90 0.0% 0
winchk Chơi cờ OI Style 1.90 100.0% 1
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Chưa phân loại 1.90 14.7% 1
icpc21_mt_j ICPC 2021 miền Trung - Bài J: Manganese Dioxide ICPC 1.90 30.1% 7
icpc21_mb_f ICPC 2021 miền Bắc - Bài F: Greetting Card ICPC 1.90 14.5% 5
icpc21_national_k ICPC 2021 vòng Quốc gia - Bài K: K-query ICPC 1.90 31.3% 12
icpc21_regional_a Awesome MST Problem ICPC 1.90 5.1% 2
bgame Game on board ICPC 1.86 50.0% 1
bounce Trò chơi cờ bật ICPC 1.86 14.3% 1
c11sstr String Reconstruction OI Style 1.86 66.7% 2
colorect Sàn nhà rực rỡ ICPC 1.86 5.6% 2
dbms Hệ quản trị cơ sở dữ liệu ICPC 1.86 25.0% 1
fuku11j Round Trip ICPC 1.86 0.0% 0
fz10b Nubulsa Expo ICPC 1.86 0.0% 0
maxiset Maximal Independent Set ICPC 1.86 0.0% 0
mcquery MinCut Query ICPC 1.86 26.7% 5
mtrgame Matrix Game ICPC 1.86 0.0% 0
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
qbchange VOI 06 Bài 4 - Biến đổi bảng HSG Quốc gia 1.86 0.0% 0
stargate Stargates ICPC 1.86 0.0% 0
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 71.4% 5
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 19.1% 8
thbac Bacteria OI Style 1.86 4.2% 2
boballs Bouncing Balls ICPC 1.82 0.0% 0
c11num Tong nghich dao ICPC 1.82 8.3% 1
dhtri Tam giác OI Style 1.82 45.8% 34
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 81.0% 4
farey3 Bờm Cuội version 2 ICPC 1.82 33.3% 1
fuku11g Captain Qs Treasure ICPC 1.82 0.0% 0
hspc14b Sắp xếp ICPC 1.82 0.0% 0
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 16.7% 1
meo Mèo OI Style 1.82 17.2% 3
mtanum Chỉ là phép nhân ICPC 1.82 0.0% 0
nkset Dãy số OI Style 1.82 20.0% 8
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 17.5% 2
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 100.0% 3
vnbrack Dãy ngoặc bậc P OI Style 1.82 0.0% 0
hugeknap Cái túi (Hard version) ICPC 1.80 1.6% 9
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 16.4% 6
training IOI07 Training OI Style 1.80 0.0% 0
upit Sequence queries OI Style 1.80 61.5% 6
vo17bach VO 17 Bài 1 - Ngài đáng kính VNOI Online 1.80 32.4% 26
vo17xxx VO 17 Bài 6 - Ngày xưa có một bài toán VNOI Online 1.80 34.9% 2
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Chưa phân loại 1.80 12.7% 2
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Chưa phân loại 1.80 50.0% 1
icpc21_beta_a ICPC Practice Contest 2021 - A Classic Problem ICPC 1.80 2.6% 8
hello22_jigsaw Bedao L-JIGSAW Hay Không? Hay Hay Bedao Contest 1.80 42.6% 21
olp_sc21_colortree Olympic Sinh Viên 2021 - Siêu cúp - Cây đa màu Olympic Sinh Viên 1.80 7.5% 11
bnwnim Black and White Nim ICPC 1.78 0.0% 0
f2 Đua xe công thức 2 ICPC 1.78 100.0% 1