Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 15.7% 27
slikar Slikar ICPC 0.58 35.7% 8
skwthr Thời tiết, lễ hội và vụ mùa ICPC 1.78 31.4% 15
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 53.2% 33
skfib Dãy số dài nhất ICPC 0.91 17.6% 66
shuttle Chuyến xe du lịch hội chợ OI Style 1.11 35.6% 13
shufflek Shuffling cards ICPC 1.60 75.0% 6
shth Số hiệu tổ hợp ICPC 0.30 31.5% 78
shhv Số hiệu hoán vị ICPC 0.12 41.6% 326
sflowerf Hội hoa xuân ICPC 1.23 0.0% 0
setnja Setnja ICPC 0.41 22.4% 37
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 31.3% 213
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.8% 11
segtree_itx2 Educational Segment Tree Contest - ITX2 Educational 1.50 17.5% 8
segtree_itteq1 Educational Segment Tree Contest - ITTEQ1 Educational 1.60 22.8% 39
segtree_itstr Educational Segment Tree Contest - ITSTR Educational 0.50 20.5% 91
segtree_itmix Educational Segment Tree Contest - ITMIX Educational 0.50 15.2% 137
segtree_itmed Educational Segment Tree Contest - ITMED Educational 0.15 19.1% 516
segtree_itlazy Educational Segment Tree Contest - ITLAZY Educational 0.15 33.2% 966
segtree_itladder Educational Segment Tree Contest - ITLADDER Educational 0.50 22.1% 318
segtree_itez2 Educational Segment Tree Contest - ITEZ2 Educational 0.10 48.2% 1127
segtree_itez1 Educational Segment Tree Contest - ITEZ1 Educational 0.10 44.2% 1115
segtree_itds2 Educational Segment Tree Contest - ITDS2 Educational 1.90 14.1% 1
segtree_itds1 Educational Segment Tree Contest - ITDS1 Educational 0.40 17.4% 473
secondthread_tree_sloth Sloth Naptime Educational 0.50 38.3% 84
secondthread_tree_richtree Filthy Rich Trees Educational 0.70 33.6% 44
secondthread_tree_lorax The Lorax Educational 0.70 60.0% 43
secondthread_tree_flow Cycle Free Flow Educational 0.50 45.5% 63
secondthread_tree_diameter Dynamic Diameter Educational 0.50 37.9% 116
secondthread_tree_circumference Circumference of a Tree Educational 0.30 55.7% 180
sec Tin mật OI Style 0.33 46.9% 318
search1 Other search problem OI Style 0.44 66.7% 19
search Dãy số OI Style 0.21 42.4% 62
sdrive Lái xe OI Style 0.58 100.0% 1
scratch_t01_parity Chẵn lẻ Chưa phân loại 0.01 54.0% 63
scratch_t01_avg2 Trung bình cộng 2 Chưa phân loại 0.01 21.8% 18
scratch_t01_avg Trung bình cộng Chưa phân loại 0.01 8.2% 14
scollect Trò chơi nhặt quà ICPC 0.51 20.5% 45
scchem Strongly Connected Chemicals OI Style 1.54 100.0% 2
sboost Need For Speed OI Style 0.23 44.0% 16
salesman Salesman OI Style 1.38 40.0% 4
sails IOI07 Sails OI Style 1.40 100.0% 8
safenet2 Mạng máy tính an toàn OI Style 0.26 33.9% 337
rtf Cân thăng bằng ICPC 0.80 6.7% 1
rrdomino RR và domino TST Training 1.00 28.8% 32
rotation Quay bánh xe OI Style 0.08 65.2% 250
roper Biến đổi hoán vị ICPC 0.54 51.2% 16
rocks Rocks Game OI Style 0.28 58.3% 6
robot2 Robot OI Style 1.11 0.0% 0