Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.1% 216
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 40.0% 11
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 19.2% 27
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 35.0% 16
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 42.0% 123
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 23.6% 15
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.7% 41
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 47.6% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 9.7% 16
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 42.9% 32
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.7% 21
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 21.1% 60
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 1.9% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 18.5% 13
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 58.2% 594
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 18.1% 35
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.6% 81
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 1
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 13.0% 106
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 44.5% 194
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 47.4% 371
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 15.4% 74
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 11.1% 8
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 33.3% 1
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 16.7% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 71.4% 5
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 16.8% 35
vmmtfive VM 11 Bài 08 - Tổng trên ma trận! VNOI Marathon 1.11 5.5% 7
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 8
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 50.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 40.9% 6