Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
mzvrk Whirligig number ICPC 0.26 66.7% 19
lem4 WHITE BLACK OI Style 0.34 47.5% 64
winstrat Winning Strategy ICPC 1.78 100.0% 1
mstick Wooden Sticks ICPC 0.22 45.9% 225
wordcnt Word Counting ICPC 0.10 33.8% 147
gohome Xách valy về nước OI Style 1.50 0.0% 0
substr Xâu con ICPC 0.09 35.8% 1485
qbstr Xâu con chung dài nhất ICPC 0.06 51.8% 1107
pvhconststr Xâu con liên tiếp VOJ 1.00 33.3% 11
palinx Xâu đối xứng ICPC 0.92 19.0% 111
castle Xây dựng lâu đài ICPC 0.59 30.7% 24
nkcity Xây dựng thành phố OI Style 0.08 63.2% 881
qbbuild Xây dựng đường ICPC 0.23 35.0% 264
quad Xây hàng rào OI Style 0.23 52.0% 64
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 17.3% 19
house Xây nhà ICPC 0.82 50.0% 1
bgmine Xây đập giữ vàng OI Style 0.40 28.0% 78
build28 Xây đường ICPC 1.67 33.3% 1
mbus Xe buýt OI Style 0.41 41.5% 59
vcowcar Xe ô tô của bò OI Style 0.45 35.0% 7
nklineup Xếp hàng OI Style 0.07 58.6% 964
nktick Xếp hàng mua vé OI Style 0.05 55.0% 1732
fbrick Xếp hình OI Style 0.39 43.3% 75
skwlth Xếp loại biệt thự ICPC 1.25 52.6% 32
nrs Xếp toa OI Style 1.86 0.0% 0
lott Xổ số ICPC 0.32 64.2% 25
c11xoa Xoa day OI Style 0.80 28.6% 5
clock01 Xoay đồng hồ ICPC 1.67 0.0% 0
c11tct Xông đất ngày Tết ICPC 1.16 29.3% 50
bignum Xử lý số nguyên lớn ICPC 0.09 36.0% 583
xucxac Xúc xắc OI Style 0.36 29.1% 88
bones Xúc xắc bò OI Style 0.06 52.9% 1341
yugi Yugi-Oh ICPC 0.25 47.3% 106
zabava ZABAVA OI Style 0.74 39.1% 122
nkpoli Đa giác OI Style 0.42 36.3% 49
mixup2 Đàn bò hỗn loạn OI Style 0.18 47.6% 436
grnum Đánh số đồ thị ICPC 1.95 0.0% 0
gold Đảo giấu vàng ICPC 0.33 42.0% 30
tbike Đạp xe OI Style 0.94 15.2% 19
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
strhfi Đầu và cuối của xâu ICPC 0.75 35.7% 4
vnempire Đế chế OI Style 0.29 43.9% 229
hspc14k Đếm ICPC 1.23 52.6% 91
voscal Đếm bi OI Style 1.01 9.1% 1
crect Đếm các hình chữ nhật ICPC 0.38 36.8% 65
c11pairs Đếm cặp OI Style 0.33 32.6% 401
qbpal Đếm chuỗi đối xứng ICPC 0.18 25.8% 165
pbcdem Đếm dãy OI Style 0.41 19.5% 70
lqdrect Đếm hình chữ nhật ICPC 0.28 43.7% 30
crec01 Đếm hình chữ nhật trên bảng 0-1 ICPC 0.21 48.9% 145