Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
vm3phia VM 11 Bài 09 - Đồ thị 3 phía VNOI Marathon 1.63 6.3% 2
vmdomino VM 11 Bài 10 - Kỷ lục đổ DOMINO VNOI Marathon 1.31 39.1% 8
knmano VM 11 Bài 11 - Di chuyển mã VNOI Marathon 1.21 14.3% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 1
eurocard VM 12 Bài 01 - Raldono và những tấm thẻ VNOI Marathon 1.48 50.0% 1
vmlp VM 12 Bài 02 - Đường đi dài nhất VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtest VM 12 Bài 03 - Thử máy VNOI Marathon 0.37 40.9% 6
bubba1 VM 12 Bài 04 - Truyền thuyết Bubba VNOI Marathon 1.67 25.0% 4
eurobet VM 12 Bài 05 - Raldono và trò chơi cá cược VNOI Marathon 1.16 0.0% 0
vmqpofi VM 12 Bài 06 - Đừng bỏ cuộc VNOI Marathon 1.29 25.0% 1
bubba2 VM 12 Bài 07 - Truyền thuyết Bubba 2 VNOI Marathon 1.63 10.5% 13
vm12cir VM 12 Bài 08 - MADAGASCAR 4 VNOI Marathon 1.74 33.3% 1
vmmummy VM 12 Bài 09 - Mummy Maze VNOI Marathon 1.45 50.0% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 0.0% 0
vmrelate VM 12 Bài 11 - Làm mai mối VNOI Marathon 0.64 40.3% 26
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 0.0% 0
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 0.0% 0
vm3sets VM 12 Bài 14 - Người yêu hòa bình VNOI Marathon 1.82 14.1% 4
vmqtree VM 12 Bài 15 - Mua nhà VNOI Marathon 1.50 10.9% 6
vmsort VM 12 Bài 16 - Sắp xếp VNOI Marathon 0.17 68.8% 359
vmdota VM 12 Bài 17 - Defense of the Awesome VNOI Marathon 1.74 50.0% 1
vmswap VM 12 Bài 18 - Đổi chỗ VNOI Marathon 0.47 61.9% 23
vmvsos VM 12 Bài 19 - Very Simple OCR System VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmtile VM 12 Bài 20 - Lát gạch 5 VNOI Marathon 1.54 0.0% 0
vmtree VM 12 Bài 21 - Cây VNOI Marathon 1.95 23.0% 13
vmgroup VM 12 Bài 22 - Chia nhóm VNOI Marathon 1.16 50.0% 1
vmgame VM 12 Bài 23 - Trò chơi với bảng số VNOI Marathon 1.57 0.0% 0
vmempire VM 13 Bài 01 - Trò chơi Empire VNOI Marathon 1.19 11.3% 10
vmcount VM 13 Bài 02 - Pirate đi thực tập VNOI Marathon 1.78 33.3% 1
vmrr VM 13 Bài 03 - RR VNOI Marathon 0.22 17.5% 79
vmaoce VM 13 Bài 04 - Thời đại của các đế chế dừa VNOI Marathon 0.84 21.4% 6
vmcomp VM 13 Bài 05 - Công việc tuyển dụng VNOI Marathon 0.52 41.2% 33
vmeclip VM 13 Bài 06 - Nhật thực sao Kim VNOI Marathon 0.68 50.0% 1
vmyt VM 13 Bài 07 - Hành trình đến đảo dừa VNOI Marathon 0.59 33.9% 104
vmsincos VM 13 Bài 08 - Sin Cos Query VNOI Marathon 1.90 16.2% 4
vmflow VM 13 Bài 09 - Nối điểm VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmfour VM 13 Bài 10 - Secret Garden VNOI Marathon 0.96 0.0% 0
vmkey VM 13 Bài 11 - Thế giới năm 1000003 VNOI Marathon 0.48 60.0% 12
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 3
vmrook VM 13 Bài 13 - Xe VNOI Marathon 1.67 33.3% 2
vmmirror VM 13 Bài 14 - Đuổi bắt trong thế giới gương huyền thoại VNOI Marathon 1.11 10.0% 1
vmscale VM 13 Bài 15 - Chiếc cân kỳ diệu VNOI Marathon 1.82 92.3% 12
vmcoins VM 13 Bài 16 - Trò chơi với những đồng xu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
vmdom2 VM 13 Bài 17 - Bé và Domino VNOI Marathon 1.36 20.7% 2
vmtrip VM 13 Bài 18 - Dời Đô xứ Dừa VNOI Marathon 1.40 54.3% 17
vmcxg VM 13 Bài 19 - Cối xay gió VNOI Marathon 1.95 14.3% 1
vmcode VM 13 Bài 20 - Bảo mật ngân hàng VNOI Marathon 1.23 11.8% 14
vmsubstr VM 13 Bài 21 - Vườn cây của ba VNOI Marathon 0.59 42.2% 33
vmbw VM 13 Bài 22 - Dãy đèn năm xưa VNOI Marathon 1.18 46.7% 25
vquery VM 14 Bài 01 - Query VNOI Marathon 1.14 22.2% 34