Lại là dãy số

View as PDF

Submit solution

Points: 1.63 (partial)
Time limit: 4.5s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
COCI
Problem type
Allowed languages
C, C++, Go, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Rust, Scratch

Mirko có một dãy số, và cô không thích nó nữa, cô quyết định bán nó đi vào ngày mai. Khi một dãy số nào đó được bán ra ngoài, cô sẽ nhận được giá tiền là min.max.len với min là số nhỏ nhất trong dãy, max là số lớn nhất trong dãy, và len là độ dài của dãy số đó. Cô quyết định bán một đoạn con liên tiếp trong dãy số của cô. Cố muốn biết rằng, tổng giá trị của tất cả các dãy con liên tiếp trong dãy số của cô là bao nhiêu.

Input

 • Dòng đầu là số nguyên ~N~ (~N \leq 500.000~)
 • Dòng sau gồm ~N~ số thể hiện dãy số của Mirko (có giá trị trong đoạn ~[1, 10^{8}]~)

Output

Ghi ra kết quả theo modulo ~10^{9}~

Sample Input

2
1 3

Sample Output

16

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -3
  datdo1309  commented on Sept. 22, 2023, 8:57 a.m.

  Tạch tuyển QG


 • 9
  nguyenphong233  commented on Jan. 16, 2022, 7:35 a.m.

  ai giải thích test đề cho mình được k ạ ?


  • 9
   vidut_206_CNH  commented on Jan. 17, 2022, 4:20 a.m.

   nó là: 1*1*1 + 3*3*1 + 1*3*2 = 1 + 9 + 6 = 16


   • 6
    nguyenphong233  commented on Jan. 17, 2022, 5:23 a.m.

    yee e cảm ơn ngài