Problem list

ID Problem Category ▴ Points % AC # AC
binladen VM 08 Bài 13 - Bin Laden VNOI Marathon 0.17 30.2% 330
vtri VM 08 Bài 14 - Đếm tam giác VNOI Marathon 0.42 46.2% 28
qtree3 VM 08 Bài 15 - Truy vấn trên cây VNOI Marathon 0.74 41.7% 287
vblocks VM 08 Bài 16 - Xếp hình VNOI Marathon 0.59 17.4% 26
makhoa VM 08 Bài 17 - Mã khóa bí mật VNOI Marathon 1.82 22.2% 6
ndigit VM 08 Bài 18 - Dãy chữ số kỳ diệu VNOI Marathon 1.16 16.0% 4
facup VM 08 Bài 19 - Cúp FA VNOI Marathon 0.51 61.5% 15
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 24.5% 91
twoopers VM 08 Bài 21 - Xử lý xâu VNOI Marathon 0.94 25.0% 184
nhp VM 08 Bài 22 - Harry Potter và mê cung tử thần VNOI Marathon 1.36 16.7% 5
rect3 VM 08 Bài 23 - Khối tam chữ nhật VNOI Marathon 1.07 40.0% 11
hinhthoi VM 08 Bài 24 - Hình thoi VNOI Marathon 0.94 20.1% 25
flower VM 08 Bài 25 - Bông hoa kỳ diệu VNOI Marathon 1.40 35.8% 14
kingdom VM 08 Bài 26 - Đế chế hùng mạnh nhất VNOI Marathon 0.88 40.3% 103
wifi VM 08 Bài 27 - Phòng máy kỳ diệu VNOI Marathon 1.25 22.5% 14
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.5% 39
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 58.8% 5
tamcam VM 09 Bài 03 - Tam Cam VNOI Marathon 1.48 21.1% 3
selfdiv VM 09 Bài 04 - Self-divisible Number VNOI Marathon 1.80 8.1% 12
nsc VM 09 Bài 05 - Nuga chia kẹo VNOI Marathon 1.38 12.7% 8
clear VM 09 Bài 06 - SỐ RÕ RÀNG VNOI Marathon 0.42 42.1% 30
marble VM 09 Bài 07 - Bắn bi VNOI Marathon 0.88 31.7% 21
bland VM 09 Bài 08 - Giá trị chiếc quạt mo VNOI Marathon 0.98 20.9% 55
winner VM 09 Bài 09 - Ai thắng cuộc? VNOI Marathon 1.51 2.0% 3
binpal VM 09 Bài 10 - Binary palindrome VNOI Marathon 1.95 13.9% 9
smax VM 09 Bài 11 - Maximum area VNOI Marathon 1.21 25.0% 7
farming VM 09 Bài 12 - Nuga làm ruộng VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
weather VM 10 Bài 01 - Điều kiện thời tiết VNOI Marathon 0.21 56.7% 469
nkbas VM 10 Bài 02 - Trung tâm bảo hành VNOI Marathon 1.04 15.7% 19
bpaint VM 10 Bài 03 - Tô màu VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
zootour VM 10 Bài 04 - Tham quan vườn bách thú VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
sumtree VM 10 Bài 05 - Tổng trên cây VNOI Marathon 1.19 36.5% 75
vm10hntw VM 10 Bài 06 - Xây tháp Hà Nội VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 0.0% 0
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 12.6% 85
cmouse VM 10 Bài 09 - Bắt chuột VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
oldmaps VM 10 Bài 10 - Bộ bản đồ cũ kỹ VNOI Marathon 0.92 100.0% 2
computer VM 10 Bài 11 - Máy tính VNOI Marathon 1.01 44.4% 168
netaccel VM 10 Bài 12 - Tăng tốc mạng máy tính VNOI Marathon 0.26 46.1% 283
inkprint VM 10 Bài 13 - Mực in VNOI Marathon 1.14 16.2% 54
kingdoms VM 10 Bài 14 - KINGDOMS VNOI Marathon 1.90 9.4% 6
kidsmath VM 10 Bài 15 - Bé làm toán VNOI Marathon 1.90 0.0% 0
cflag VM 10 Bài 16 - Quốc kỳ rực rỡ VNOI Marathon 1.14 50.0% 1
vmdegree VM 11 Bài 01 - Pirate đãng trí VNOI Marathon 0.75 16.7% 1
vmlines VM 11 Bài 02 - Nối điểm VNOI Marathon 1.29 12.7% 5
well VM 11 Bài 03 - Cái giếng VNOI Marathon 1.53 25.0% 2
strategy VM 11 Bài 04 - Sắp xếp đội hình VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa2 VM 11 Bài 05 - Mã khóa bí mật 2 VNOI Marathon 2.00 0.0% 0
makhoa3 VM 11 Bài 06 - Mã khóa bí mật 3 VNOI Marathon 0.50 100.0% 4
smartdog VM 11 Bài 07 - Tham ăn VNOI Marathon 1.19 17.1% 35