Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 14.9% 33
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.5% 178
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 18.6% 47
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 26.6% 110
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 18.8% 128
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.5% 91
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 20.5% 30
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 37.4% 121
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 4.7% 25
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.4% 103
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.8% 6
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 38.1% 236
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.8% 37
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.6% 320
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 22.1% 71
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.0% 61
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 14.6% 19
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.3% 123
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 11.6% 35
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.2% 83
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.3% 125
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.7% 271
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.4% 81
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 5.9% 47
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 5.9% 5
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.6% 50
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 6.7% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.7% 2
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.3% 3
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 7.4% 58
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 22.2% 79
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 38.7% 33
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.1% 12
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 0.0% 0
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.9% 72
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 9.4% 8
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 34.5% 20
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 27.7% 28
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 12.0% 10
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 31.7% 19
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 50.0% 3
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 0.0% 0
voscal Đếm bi OI Style 1.01 0.0% 0
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.2% 47
voscun CUNNING OI Style 1.23 33.8% 18
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.8% 15