Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
thstone Chuyển đá OI Style 0.40 100.0% 4
thswaps Đếm nghịch thế OI Style 1.00 20.9% 83
tht21_ckb_clone Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Thử nghiệm robot Tin học trẻ 0.50 34.6% 24
tht21_ckb_dtask Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài khó Tin học trẻ 0.50 5.0% 11
tht21_ckb_sort Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B - Sắp xếp Tin học trẻ 0.50 23.5% 73
tht21_ckb_task Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng B&C - Bài tập Tin học trẻ 0.50 13.3% 56
tht21_ckc_cutcake Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Cắt bánh Tin học trẻ 0.50 0.0% 0
tht21_ckc_subseq Tin học trẻ 2021 - Vòng chung kết - Bảng C - Xâu con Tin học trẻ 0.50 24.2% 8
tht21_kvb_fset Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Tập số Tin học trẻ 0.50 30.0% 215
tht21_kvb_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Dãy số Tin học trẻ 0.30 18.6% 406
tht21_kvb_treasure Tin học trẻ 2021 - Vòng khu vực - Bảng B - Kho báu Tin học trẻ 0.70 5.1% 59
tht21_kvc_badmi Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Thi đấu cầu lông Tin học trẻ 0.80 27.1% 157
tht21_kvc_permu Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Hoán vị không bất động Tin học trẻ 1.50 27.2% 135
tht21_kvc_pnum Tin học trẻ 2021 - Vòng Khu vực - Bảng C - Số hoàn hảo Tin học trẻ 0.50 35.0% 94
tht21_skc_brick Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Xếp gạch Tin học trẻ 0.30 27.9% 326
tht21_skc_seq Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Dãy số tự nhiên Tin học trẻ 0.50 17.7% 21
tht21_skc_xor Tin học trẻ 2021 - Vòng sơ khảo - Bảng C - Tổng XOR Tin học trẻ 1.20 15.2% 51
tht21_tphcm_ckc_ones Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Ones Tin học trẻ 0.70 15.7% 49
tht21_tphcm_ckc_paths Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Paths Tin học trẻ 0.70 36.3% 93
tht21_tphcm_ckc_restore Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Restore Tin học trẻ 0.70 45.0% 22
tht21_tphcm_ckc_robot Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Robot Tin học trẻ 0.70 11.1% 1
tht21_tphcm_ckc_triangles Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Chung kết - Bảng C - Triangles Tin học trẻ 0.70 37.9% 45
tht21_tphcm_slc_abcd Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - ABCD Tin học trẻ 0.50 8.7% 16
tht21_tphcm_slc_climb Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Đu đỉnh Tin học trẻ 0.50 19.2% 5
tht21_tphcm_slc_hopscotch Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Lò cò Tin học trẻ 0.50 25.6% 29
tht21_tphcm_slc_square Tin học trẻ 2021 TPHCM - Vòng Sơ Loại - Bảng C - Hình vuông Tin học trẻ 0.50 11.5% 218
thtime Hành trình vượt thời gian OI Style 0.18 26.5% 12
thtrace ĐUỔI BẮT ICPC 0.78 35.3% 40
tjalg Tìm TPLT mạnh OI Style 0.11 45.5% 915
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 0.0% 0
tnhtest Kiểm tra siêu máy tính ICPC 0.84 26.1% 23
tnhwifi Cafe WIFI ICPC 0.82 38.3% 11
toincseq VM 09 Bài 02 - Non-decreasing sequence VNOI Marathon 0.76 62.5% 5
topalin VM 09 Bài 01 - Palindrome String VNOI Marathon 0.30 34.3% 37
torch Rước đuốc Olympic OI Style 2.00 2.6% 9
totalodd Số lẻ hoàn toàn ICPC 0.36 47.6% 10
tour2509 Dã ngoại ICPC 1.50 11.3% 16
tours13 VOI 13 Bài 5 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 1.78 6.1% 41
toy Đồ chơi OI Style 1.51 41.2% 7
tpcdlcs Distinct LCS OI Style 1.57 26.7% 28
tpchole1 HOLE1 OI Style 1.86 15.9% 25
tpchole2 HOLE2 OI Style 1.74 28.0% 22
tpclknum Lucky Number OI Style 0.73 12.5% 4
tpcpalin Palindrome Merge ICPC 1.78 22.2% 12
tpcpplar Popular ICPC 1.33 35.1% 12
trafficn Traffic Network ICPC 0.20 22.7% 224
training IOI07 Training OI Style 1.80 56.0% 14
traka TRAKA OI Style 0.88 61.5% 7
travel12 VOI 12 Bài 2 - Hành trình du lịch HSG Quốc gia 0.71 11.2% 63
treasre Kho báu trong hang OI Style 1.14 33.3% 2