Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
pcontest Cuộc thi lập trình ICPC 1.67 28.1% 12
pcycle VM 08 Bài 20 - Mê cung VNOI Marathon 0.31 22.7% 105
per Hoán vị ICPC 0.66 30.8% 4
perc Chu trình hoán vị OI Style 0.58 15.9% 6
periodnb PERIOD OI Style 0.50 39.7% 48
periodni Periodni ICPC 1.57 40.0% 13
permsort Hoán vị đẹp TST Training 1.00 56.5% 11
permut Hoán vị OI Style 1.51 16.7% 4
pernalty Dragon Football OI Style 0.81 37.5% 3
perrec Perfect Rectangles ICPC 0.94 85.7% 6
petrolm Đổ xăng OI Style 1.38 34.1% 13
phepnhan Phép nhân OI Style 1.18 36.5% 25
pizzaloc Pizza Location ICPC 0.33 40.2% 222
pk11e Queen Game ICPC 1.67 9.7% 3
pk11i Paths in a Tree ICPC 1.63 60.0% 3
pkadkp PKADKP ICPC 0.61 88.9% 6
pkgroup Chia Nhóm OI Style 1.21 10.3% 3
place PLACE OI Style 0.68 46.2% 9
plahte PLAHTE ICPC 1.60 10.7% 3
pnumber Tìm số nguyên tố ICPC 0.03 41.9% 2772
poi10_kol POI 2010 - Railway Chưa phân loại 1.50 8.1% 3
point Khoảng cách mong manh ICPC 1.07 33.3% 2
points2 Điểm và đoạn thẳng OI Style 1.40 0.9% 2
poly4 Sao đa giác ICPC 0.73 0.0% 0
pool Bi-a OI Style 1.95 66.7% 2
poslozi POSLOZI ICPC 1.48 10.3% 3
post A cộng B ICPC 0.01 66.7% 5174
post2 A cộng B version 2 ICPC 1.33 32.3% 136
potato Ăn khoai ICPC 0.19 44.4% 104
power Lũy thừa ICPC 0.17 31.7% 608
pravo Tam giác vuông ICPC 0.45 31.4% 97
predhbb21_cpu Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 4 - CPU Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.3% 147
predhbb21_edge Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 2 - EDGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 29.2% 204
predhbb21_eticket Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 3 - ETICKET Duyên Hải Bắc Bộ 1.50 11.9% 41
predhbb21_ide Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 5 - Người soạn thảo văn bản Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 27.5% 87
predhbb21_key Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 2 - Khoá then chốt Duyên Hải Bắc Bộ 0.20 34.3% 164
predhbb21_meteor Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 1 - METEOR Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 22.0% 71
predhbb21_parallel Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.10 43.0% 839
predhbb21_parallel2 Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 1 - PARALLEL Duyên Hải Bắc Bộ 0.05 47.5% 1166
predhbb21_power Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 2 - POWER Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 30.8% 64
predhbb21_running Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 5 - RUNNING Duyên Hải Bắc Bộ 0.60 32.3% 99
predhbb21_stage Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 3 - STAGE Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 55.0% 100
predhbb21_summary Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 2 - Bài 3 - Tóm tắt Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 193
predhbb21_teleports Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 4 - TELEPORTS Duyên Hải Bắc Bộ 1.70 6.3% 10
predhbb21_threeprimes Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 1 - Bài 4 - THREEPRIMES Duyên Hải Bắc Bộ 0.40 42.7% 272
predhbb21_trapezoid Thi thử Duyên hải 2021 - Lần 3 - Bài 5 - TRAPEZOID Duyên Hải Bắc Bộ 1.00 21.6% 54
prettyp Pretty Printing ICPC 0.88 21.4% 3
product VM 10 Bài 08 - Tích VNOI Marathon 0.78 12.8% 104
ptqmseq Dãy số vòng tròn ICPC 0.29 18.9% 127
ptrang Phân Trang OI Style 0.13 53.5% 771