Problem list

ID Problem Category Points % AC ▴ # AC
lteam Biệt đội Lí lắc OI Style 1.29 100.0% 2
mbracket Shortest Regular Bracket ICPC 1.29 100.0% 3
mconvert Convert to Decimal Base System ICPC 0.90 100.0% 6
race Đua xe - IOICamp ICPC 1.23 100.0% 1
reljef Reljef ICPC 1.25 100.0% 1
smurfs VM 11 Bài 12 - Xì trum VNOI Marathon 1.57 100.0% 2
spbeacon Space Beacon OI Style 1.29 100.0% 3
tandv Treasures and Vikings ICPC 0.82 100.0% 2
tchess VM 10 Bài 07 - Bàn cờ tam giác VNOI Marathon 1.78 100.0% 3
tcoseg Đoạn thẳng OI Style 1.36 100.0% 1
tnhfence Hàng rào nhỏ nhất ICPC 1.45 100.0% 1
vmintern VM 12 Bài 10 - Raldono và công việc thực tập VNOI Marathon 1.51 100.0% 1
vmpin Pin Mặt trời OI Style 1.95 100.0% 5
vmscrmbl VM 12 Bài 12 - Scramble VNOI Marathon 1.21 100.0% 1
vmseq VM 13 Bài 12 - Dãy số VNOI Marathon 1.78 100.0% 5
vmxgame VM 12 Bài 13 - X-game VNOI Marathon 1.40 100.0% 1
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 100.0% 2
vpbindeg VPBINDEG OI Style 1.21 100.0% 1
fc002_izbori Free Contest 2 - IZBORI Free Contest 0.50 100.0% 4
fc002_imgame Free Contest 2 - IMGAME Free Contest 0.50 100.0% 4
fc002_justinbieber Free Contest 2 - JUSTINBIEBER Free Contest 0.50 100.0% 4
fc003_nzsum Free Contest 3 - NZSUM Free Contest 0.50 100.0% 4
fc010_imgame Free Contest 10 - IMGAME Free Contest 0.50 100.0% 1
fc031_raffle Free Contest 31 - RAFFLE Free Contest 0.50 100.0% 1
fc033_baking Free Contest 33 - BAKING Free Contest 0.50 100.0% 2
fc044_assemble Free Contest 44 - ASSEMBLE Free Contest 0.70 100.0% 1
fc055_laky Free Contest 55 - LAKY Free Contest 0.91 100.0% 1
fc094_xorarray Free Contest 94 - XORARRAY Free Contest 0.50 100.0% 2
fc107_ktour Free Contest 107 - KTOUR Free Contest 0.80 100.0% 3
icpc22_mn_m ICPC 2022 miền Nam - M: Two Specials ICPC 1.95 100.0% 7