Bedao Grand Contest 07 - MAGIC

View as PDF

Submit solution


Points: 0.90 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

In case the statement didn't load correctly, you can download the statement here: Statement

Lưu ý: các bạn không nhập, xuất dữ liệu bằng file kể cả khi đề bài có yêu cầu. Đọc, ghi dữ liệu được thực hiện ở stdin và stdout.


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 5
    madv809   commented on Oct. 25, 2021, 2:25 a.m. edit 2

    Có vẻ đề bài này bị sai do chỉnh sửa lại đề gốc, mọi người ai không hiểu tại sao test lại ra như thế thì xem đề này nhé :

    https://i.imgur.com/m915LG1.png