Problem list

ID ▾ Problem Category Points % AC # AC
vosnet Social Network OI Style 0.84 31.8% 51
vosmul Sinh nhật của Benjamin OI Style 1.40 20.0% 2
vosmaxk Lại là dãy số. OI Style 0.45 55.6% 43
voslucky Số may mắn ICPC 1.60 27.3% 3
voslis Dãy con chung OI Style 0.74 29.4% 47
voshandl VOSHANDL OI Style 0.86 30.0% 3
vosgame Đấu trí với thần đèn OI Style 1.19 15.8% 3
vosfence Xay hang rao OI Style 1.86 16.6% 14
vosexp Lũy thừa OI Style 1.04 20.8% 15
voscun CUNNING OI Style 1.23 32.0% 28
voscomps Connected Components OI Style 1.60 21.9% 73
voscal Đếm bi OI Style 1.01 9.1% 1
vos4dcub Không gian bốn chiều OI Style 1.78 100.0% 1
vos2sum Tết Trung thu cả nhà đi chơi OI Style 1.23 42.9% 3
voroom VO 16 Bài 3 - Xếp phòng VNOI Online 1.50 36.3% 28
vorain VO 15 Bài 4 - Chuyện mưa VNOI Online 1.57 0.0% 0
voplane VO 14 Bài 2 - Chia mặt phẳng VNOI Online 1.78 0.0% 0
vopig VO 15 Bài 5 - Chăn Lợn VNOI Online 1.78 10.2% 14
vomovrec VO 16 Bài 1 - Di chuyển hình chữ nhật VNOI Online 0.50 29.6% 31
vomario VO 16 Bài 6 - Mario ở vương quốc những cây nấm VNOI Online 1.50 35.1% 30
vomarble VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật VNOI Online 1.70 14.8% 15
volis VO 12 Bài 4 - Dãy con không giảm dài nhất VNOI Online 0.43 37.0% 87
volights VO 13 Bài 5 - Hệ thống đèn VNOI Online 1.78 0.0% 0
voland VO 16 Bài 5 - Chia đất VNOI Online 1.00 15.0% 3
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 25.0% 15
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 40.0% 38
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.6% 172
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.5% 122
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.4% 2
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.2% 12
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.1% 100
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.7% 7
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.6% 62
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.7% 112
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.0% 329
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.6% 158
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.5% 109
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.5% 44
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 22.0% 148
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.5% 26
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.8% 78
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 24.2% 102
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 389
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.2% 45
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.6% 283
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.8% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.2% 118
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.9% 34