VO 15 Bài 3 - Những viên bi ma thuật

View as PDF

Submit solution

Points: 1.70 (partial)
Time limit: 6.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Problem source:
VO 2015
Problem type
Allowed languages
C, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Một quốc gia được thành lập với ~17~ triệu dân sinh sống. Đây là thế giới của ma thuật, là nơi pháp thuật được mua bán trao đổi như hàng hóa và điều đó hiển nhiên là rất bình thường. Cũng giống như những quốc gia khác, các viên bi là món đồ chơi rất phổ biến với những đứa trẻ ở đây. Tuy nhiên các viên bi ở đây đã được truyền vào một lượng ma thuật.

Một bộ trò chơi sẽ gồm ~62~ hộp bi mang các đặc tính khác nhau. Các hộp được gán nhãn bằng các ký tự khác nhau thuộc các đoạn từ '~a~' tới '~z~', từ '~A~' tới '~Z~' và từ '~0~' tới '~9~' và số lượng viên bi trong mỗi hộp là vô tận. Các viên bi trong một hộp mang đặc tính giống như đặc tính của hộp đó. Cách chơi chung cho các bộ trò chơi là những đứa trẻ sẽ cố gắng xếp các viên bi này thành một dãy ~N~ viên bi. Các bộ trò chơi khác nhau sẽ có những luật chơi khác nhau. Thông thường, tùy vào mỗi bộ trò chơi mà sẽ có một số hộp viên bi khắc nhau tức có nghĩa là ~2~ viên bi thuộc ~2~ hộp khắc nhau sẽ không thể nào đặt cạnh nhau. Mức độ khó hơn của trò chơi là sẽ có thêm một số vị trí trong dãy ~N~ viên bi phải thỏa mãn một số yêu cầu thuộc các dạng như sau:

  • Dạng ~0~: Tại vị trí ~x~ thì không được đặt viên bi của hộp mang nhãn là ~y~.
  • Dạng ~1~: Tại vị trí ~x~ thì buộc phải là viên bi thuộc hộp mang nhãn là ~y~.

Lưu ý: các viên bi trong dãy được đánh số thứ tự từ ~1~ đến ~N~ từ trái sang phải.

Nobita nhờ vào bảo bối của Doraemon đã tới được vương quốc pháp thuật và khám phá ra trò chơi thú vị này. Vốn bản tính tò mò cậu tự hỏi rằng có thể xếp được tối đa là bao nhiêu dãy bi khác nhau ở mức độ khó.

Input

Dòng đầu chứa ~3~ số ~N, M, K~ tương ứng là độ dài của dãy các viên bi, số lượng ràng buộc ở mức độ thông thường và số lượng ràng buộc ở mức độ khó.

~M~ dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ~2~ ký tự ~x~ và ~y~ với ý nghĩa viên bi ở hộp mang nhãn ~x~ không được đặt kề viên bi của hộp mang nhãn ~y~.

~K~ dòng tiếp sau đó, mỗi dòng chứa ~3~ số ~k~, ~x~, ~y~ với ~k = 0..1~ cho biết dạng của ràng buộc, ~x~ và ~y~ cho biêt thông tin chi tiết của ràng buộc này.

Output

Một dòng chứa phần dư của phép chia số lượng dãy thỏa mãn mức độ khó cho ~1000000007~.

Giới hạn

  • Trong tất cả các test, ~N, M, K \geq 0~.
  • ~30\%~ đầu tiên của bộ test có ~N \leq 1000,~ ~M \leq 100~ và ~K \leq 100~.
  • ~20\%~ tiếp theo của bộ test có ~N \leq 10^{18}~, ~M = 0~ và ~K \leq 1000~.
  • ~20\%~ tiếp theo của bộ test có ~N \leq 10^{18}~, ~M \leq 500~ và ~K = 0~.
  • ~30\%~ cuối cùng của bộ test có ~N \leq 10^{18}~, ~M \leq 1953~ và ~K \leq 1000~.

Sample Input

2 1 1
a A
1 1 a

Sample Output

61

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.