Problem list

ID Problem ▴ Category Points % AC # AC
tfield VOI 15 Bài 1 - Ruộng bậc thang HSG Quốc gia 0.61 25.4% 126
cryptkey VOI 15 Bài 2 - Chìa khóa mã số HSG Quốc gia 1.21 22.0% 75
reform VOI 15 Bài 3 - Kế hoạch cải tổ HSG Quốc gia 0.63 25.1% 213
mincut VOI 15 Bài 4 - Cắt hình HSG Quốc gia 0.34 27.4% 178
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 42.7% 104
voitsort VOI 15 Bài 6 - Cây hoán vị HSG Quốc gia 1.54 26.7% 15
seq198 VOI 16 Bài 1 - SEQ198 HSG Quốc gia 0.50 32.0% 190
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 2.2% 3
idcode VOI 16 Bài 3 - Mã thẻ công dân HSG Quốc gia 1.50 0.0% 0
rbull VOI 16 Bài 4 - Trại bò tót HSG Quốc gia 0.50 31.6% 65
voiexam VOI 16 Bài 5 - Tạo đề thi HSG Quốc gia 1.00 40.0% 38
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 28.2% 62
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 30.7% 209
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 22.3% 228
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 20.3% 139
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 23.0% 168
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 13.9% 35
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 29.8% 18
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 13.1% 109
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 20.0% 182
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 21.9% 65
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 26.9% 131
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 38.5% 174
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 21.8% 33
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 36.5% 281
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 6.2% 45
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.9% 34
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 19.2% 118
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 3.8% 9
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 24.0% 387
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 6.7% 77
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 12.5% 44
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.8% 146
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 23.6% 98
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 16.5% 26
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 16.0% 327
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 15.6% 158
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.8% 110
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.5% 109
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 6.6% 62
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 6.9% 7
voi22_pair VOI 22 Bài 1 - Chọn cặp HSG Quốc gia 0.50 6.4% 119
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 15.3% 100
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 8.2% 12
voi22_sseq VOI 22 Bài 4 - Đoạn số HSG Quốc gia 0.50 18.2% 167
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.2% 5
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 2.4% 2
soccer Vòng loại World Cup châu Á OI Style 1.25 0.0% 0
pcircle Vòng số nguyên tố ICPC 0.10 25.2% 206