Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
vo21socks VO 21 Bài 3 - Vớ giáng sinh VNOI Online 1.50 20.0% 12
vobignum VO 15 Bài 6 - Tính toán số lớn VNOI Online 1.07 10.0% 32
voboard VO 13 Bài 3 - Truyền thuyết ở vương quốc Đồng Dư K VNOI Online 1.43 66.7% 2
voboard2 VO 14 Bài 1 - Truyền thuyết ở vương quốc xa rất xa VNOI Online 0.92 30.8% 4
voboard3 VO 14 Bài 5 - Trò chơi trên bảng VNOI Online 1.08 63.6% 13
vobrack VO 14 Bài 6 - Dãy ngoặc VNOI Online 1.63 13.4% 14
vocactus VO 13 Bài 2 - Xương rồng VNOI Online 1.38 22.2% 2
vocard VO 13 Bài 1 - Trò chơi chọn bài VNOI Online 0.48 43.5% 17
vodefend VO 13 Bài 6 - Bảo vệ thành phố VNOI Online 1.63 6.1% 6
vodivide VOI 15 Bài 5 - Chia phần HSG Quốc gia 0.58 41.9% 154
vodoncay VOI 16 Bài 6 - Đốn Cây HSG Quốc gia 1.50 27.9% 81
voeasy VO 15 Bài 2 - Dãy biến đổi VNOI Online 1.45 13.0% 13
voexc VO 12 Bài 6 - Trao đổi VNOI Online 0.78 28.0% 7
vogame VO 16 Bài 4 - Trò chơi với những viên bi VNOI Online 0.50 46.3% 29
vogcdsum VO 14 Bài 4 - Tổng ước chung lớn nhất VNOI Online 1.21 30.6% 105
vohaucan VOI 16 Bài 2 - Hậu cần HSG Quốc gia 1.00 1.5% 3
voi17bgame VOI 17 Bài 3 - Trò chơi HSG Quốc gia 1.50 21.1% 192
voi17fibseq VOI 17 Bài 2 - Dãy Fibonacci HSG Quốc gia 1.00 23.2% 301
voi17highway VOI 17 Bài 6 - Đường cao tốc HSG Quốc gia 1.50 24.5% 35
voi17metro VOI 17 Bài 4 - Tàu điện ngầm HSG Quốc gia 0.50 25.8% 245
voi17qpalin VOI 17 Bài 5 - Xâu đối xứng HSG Quốc gia 1.00 11.7% 53
voi17virus VOI 17 Bài 1 - Virus HSG Quốc gia 0.50 31.1% 301
voi18blgame VOI 18 Bài 3 - Trò chơi khối hộp HSG Quốc gia 1.50 20.2% 88
voi18bonus VOI 18 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 27.9% 200
voi18queue VOI 18 Bài 2 - Dòng xe vào bến HSG Quốc gia 1.00 19.3% 262
voi18robot VOI 18 Bài 1 - Robot HSG Quốc gia 0.50 14.3% 165
voi18sequence VOI 18 Bài 6 - Dãy xấp xỉ tăng HSG Quốc gia 1.50 17.8% 43
voi18specone VOI 18 Bài 5 - Người đặc biệt HSG Quốc gia 1.00 36.4% 239
voi19_aspal VOI 19 Bài 3 - Số siêu đối xứng HSG Quốc gia 1.50 5.5% 47
voi19_comstr VOI 19 Bài 4 - Nén xâu HSG Quốc gia 0.60 18.6% 154
voi19_efill VOI 19 Bài 6 - Thiết kế đường điện HSG Quốc gia 1.40 0.0% 0
voi19_robot VOI 19 Bài 5 - Thử nghiệm robot HSG Quốc gia 1.20 2.9% 9
voi19_solpin VOI 19 Bài 1 - Năng lượng mặt trời HSG Quốc gia 0.50 37.0% 400
voi19_workout VOI 19 Bài 2 - Tập thể dục HSG Quốc gia 1.00 5.7% 53
voi20bonus VOI 20 Bài 1 - Phần thưởng HSG Quốc gia 0.50 23.7% 514
voi20building VOI 20 Bài 5 - Tòa nhà HSG Quốc gia 1.00 20.6% 140
voi20bus VOI 20 Bài 2 - Đi xe buýt HSG Quốc gia 1.00 7.4% 106
voi20equake VOI 20 Bài 6 - Động đất HSG Quốc gia 1.50 19.6% 38
voi20light VOI 20 Bài 4 - Giàn đèn HSG Quốc gia 0.50 21.0% 221
voi20stars VOI 20 Bài 3 - Các chòm sao HSG Quốc gia 1.50 10.9% 55
voi21_bonus VOI 21 Bài 4 - Phần thưởng HSG Quốc gia 1.00 5.9% 154
voi21_comnet VOI 21 Bài 2 - Mạng truyền thông HSG Quốc gia 1.00 14.6% 215
voi21_noel VOI 21 Bài 1 - Tặng quà HSG Quốc gia 0.50 15.8% 424
voi21_or VOI 21 Bài 3 - Phép toán OR HSG Quốc gia 1.50 10.3% 153
voi21_rmat VOI 21 Bài 5 - Rút gọn ma trận HSG Quốc gia 1.00 7.1% 84
voi21_teamup VOI 21 Bài 6 - Chia nhóm HSG Quốc gia 1.50 4.8% 7
voi22_graph VOI 22 Bài 2 - Đặc trưng đồ thị HSG Quốc gia 1.00 14.9% 217
voi22_internet VOI 22 Bài 3 - Kết nối internet HSG Quốc gia 1.50 7.8% 42
voi22_matrix VOI 22 Bài 6 - Xây dựng ma trận HSG Quốc gia 1.50 3.2% 5
voi22_paint VOI 22 Bài 5 - Phần mềm vẽ HSG Quốc gia 1.00 1.1% 10