Problem list

ID ▴ Problem Category Points % AC # AC
dp Deliver pizza ICPC 1.33 0.0% 0
dpeqn Congruence Equation ICPC 1.40 38.9% 6
dper Permutation counting ICPC 0.98 47.5% 57
dquery D-query ICPC 0.33 38.4% 427
drashoot Dragon Shooting OI Style 0.55 34.3% 28
draw Draw Chưa phân loại 1.00 30.8% 12
drlines Vẽ đoạn thẳng ICPC 1.29 20.0% 2
dsummits Công việc của Nguyên OI Style 0.78 37.0% 10
dtcstr Chuỗi mắc xích ICPC 1.03 11.5% 43
dtdoi Đổi tiền ICPC 0.16 24.2% 510
dtgame Tiền bạc luôn là thứ quý giá ICPC 0.39 42.4% 71
dtksub Chuỗi con xuất hiện K lần ICPC 0.47 31.9% 543
dtl22_a Mabư Béo và Bài toán Đa giác Dytechlab 0.01 52.5% 214
dtl22_b Mabư Béo và Trò chơi Bánh quy Dytechlab 0.01 37.9% 118
dtl22_c Mabư Béo Tập Thể dục Dytechlab 0.01 41.9% 95
dtl22_d Mabư Béo Trèo Cây Dytechlab 0.01 2.3% 3
dtl22_e Mabư Béo tập Gym Dytechlab 0.01 2.3% 1
dtl22_f Mabư Béo Chia Bánh Dytechlab 0.01 35.3% 4
dtl22_g Mabư Béo vào Đội Tuyển LoL Dytechlab 0.01 1.4% 1
dtl22_h Mabư Béo và Bài Luyện Tập Dytechlab 0.01 4.8% 3
dtl22_i Mabư Béo chơi Đế Chế Dytechlab 0.01 22.2% 1
dtl22_j Mabư Béo đi tìm Bảy Viên Ngọc Rồng Dytechlab 0.01 12.5% 1
dtl_binary Dytechlab Algorithms Battle - Phản nhị phân Dytechlab 0.30 29.7% 133
dtl_intseq Dytechlab Algorithms Battle - Dãy số nhỏ nhất Dytechlab 1.30 29.5% 12
dtl_lsr Dytechlab Algorithms Battle - Bài của chemthan Dytechlab 1.80 50.0% 1
dtl_modeq Dytechlab Algorithms Battle - Số dư Dytechlab 1.80 13.1% 3
dtl_rr Dytechlab Algorithms Battle - RR Game Dytechlab 1.30 42.9% 10
dtl_ship Dytechlab Algorithms Battle - Ship hàng xuyên hành tinh Dytechlab 0.30 26.3% 45
dtl_suppower Dytechlab Algorithms Battle - Mũ hóa cực mạnh Dytechlab 1.50 25.0% 5
dtl_tasks Dytechlab Algorithms Battle - N nhiệm vụ Dytechlab 0.30 41.7% 10
dtl_twobags Dytechlab Algorithms Battle - Hai cái túi Dytechlab 1.00 48.5% 29
dtl_water Dytechlab Algorithms Battle - Trung tâm cấp nước Dytechlab 1.70 0.0% 0
dtograda Sơn tường OI Style 0.33 38.5% 35
dtpyra Build the Pyramid OI Style 1.00 28.6% 8
dttui1 Cái túi 1 ICPC 0.42 11.7% 294
dttui2 Cái túi 2 OI Style 0.69 18.7% 247
duaxe Đua xe ICPC 1.43 0.0% 0
dugovi Borrowing money OI Style 0.78 100.0% 2
earthqk Earthquakes ICPC 0.95 50.0% 1
egg Thả trứng , trò giải trí tuổi teen ICPC 0.28 28.4% 71
egg2 Thả trứng 2 ICPC 1.82 67.9% 6
elect Thống nhất đất nước ICPC 0.93 33.3% 30
elevator Thang máy vũ trụ ICPC 0.16 31.9% 267
enet Mạng điện ICPC 0.41 26.9% 23
eqstr Biến đổi chuỗi ICPC 0.24 72.2% 99
errichto_matexp_cntpath Matrix Exponentiation - Count path Educational 0.40 60.9% 222
errichto_matexp_cntpath2 Matrix Exponentiation - Count paths queries Educational 1.30 27.7% 81
errichto_matexp_fibonacci Matrix Exponentiation - Fibonacci Educational 0.40 27.5% 459
errichto_matexp_hstringupd Matrix Exponentiation - String Mood Updates Educational 1.20 47.8% 72
errichto_matexp_knightpaths Matrix Exponentiation - Knight Paths Educational 0.80 42.2% 112